vodja Oddelka za daljinsko zaznavanje
znanstveni sodelavec
docent

Telefon:
+386 (0)1 4706 458
Telefon lab.:
+386 (0)1 4706 495
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Dr. Žiga Kokalj je doktoriral iz daljinskega zaznavanja (2010, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani). Tekom študija je pridobil Zoisovo štipendijo, diplomsko delo pa je bilo nagrajeno s Prešernovo nagrado. Doktorski študij je opravil v okviru programa usposabljanja mladih raziskovalcev. Njegovo področje delovanja obsega obdelavo podatkov aerolaserskega skeniranja in tehnike njihovega prikaza, obdelavo optičnih satelitskih posnetkov, spletno kartografijo, prostorske analize in modeliranje naravnih procesov, zlasti z vidika vpliva delovanja človeka na okolje, tako v zgodovini, kot sedanjosti.

Svoje znanje je izpopolnjeval tudi v tujini; krajše obdobje na Kebenhavnski univerzi na Danskem (2006) in na Univerzi v Toursu v Franciji (2007), daljše obdobje pa na Univerzi v Birminghamu v Angliji, kjer je bil na trimesečnem študijskem obisku (2006) ter štiri mesece kot gostujoči znanstvenik (2008). Kot gostujoči znanstvenik je mesec dni deloval tudi na Islandskem Inštitutu za arheologijo (2010) in na organizaciji Historic environment Scotland (2017).

Sodeloval je v dveh centrih odličnosti, petih projektih okvirnega programa Evropske Unije, po enem projektu evropskih programov INTERREG in ERA STAR, treh projektih Evropske vesoljske agencije ter drugih mednarodnih in domačih, temeljnih, aplikativnih in bilateralnih projektih. Je član raziskovalne programske skupine in reden aktivni udeleženec znanstvenih konferenc in simpozijev s področja prostorskega modeliranja z geografskimi informacijskimi sistemi in daljinskega zaznavanja (26 vabljenih predavanj). Je tudi član prvega slovensko-francoskega pridruženega evropskega laboratorija ModeLTER (CNRS (Francija) - ZRC SAZU). V soavtorstvu ali samostojno je objavil več kot 50 znanstvenih prispevkov.

Bil je somentor pri sedmih zaključenih magistrskih nalogah in je mentor mladi raziskovalki. Je urednik knjižne zbirke Kraj, prostor, čas in recenzent več znanstvenih revij.

Izbrane publikacije
 • KOKALJ, Žiga – Johannes MAST, 2021, Space lidar for archaeology? Reanalyzing GEDI data for detection of ancient Maya buildings. Journal of Archaeological Science: Reports 36, 102811.
 • ŠPRAJC, Ivan – Nicholas P. DUNNING,  – Jasmina ŠTAJDOHAR – HERNÁNDEZ GÓMEZ, Quintin, – CHATO LÓPEZ, Israel, – Aleš MARSETIČ – Joseph W. BALL – Sara DZUL GÓNGORA – Octavio ESPARZA OLGUÍN – Atasta FLORES ESQUIVEL – Žiga KOKALJ, 2021, Ancient Maya water management, agriculture, and society in the area of Chactún, Campeche, Mexico. Journal of anthropological archaeology. 61, 101261, 1-21.
 • STANČIČ, Liza – Krištof OŠTIR – Žiga KOKALJ, 2020, Fluvial gravel bar mapping with spectral signal mixture analysis. European journal of remote sensing, 16.
 • NUNINGER, Laure – Rachel OPITZ – Philip VERHAGEN – LIBOUREL, Thérèse, –  Clement LAPLAIGE – Samuel LETURCQ – Nathanael LE VOGUER – Catherine FRUCHART – Žiga KOKALJ – Xavier RODIER, 2020, Developing FAIR ontological pathways : linking evidence of movement in lidar to models of human behaviour. Journal of computer applications in archaeology, 3(1), 63-75.
 • SOMRAK, Maja – Sašo Džeroski – Žiga KOKALJ, 2020, Learning to classify structures in ALS-derived visualizations of ancient Maya settlements with CNN. Remote Sensing 12(14), 2215.
 • KOKALJ, Žiga – Maja SOMRAK, 2019, Why Not a Single Image? Combining Visualizations to Facilitate Fieldwork and On-Screen Mapping. Remote Sensing 11(7), 747.
 • KOKALJ, Žiga – Ralf HESSE, 2017, Airborne laser scanning raster data visualization: A Guide to Good Practice. Prostor, kraj, čas 14. Ljubljana: Založba ZRC.
 • POPIT, Tomislav – Boštjan ROŽIČ – Andrej ŠMUC – Žiga KOKALJ – Timotej VERBOVŠEK – Adrijan KOŠIR, 2014, A LIDAR, GIS and basic spatial statistic application for the study of ravine and palaeo-ravine evolution in the upper Vipava valley, NW Slovenia. Geomorphology 204: 638-645.
 • ŠTULAR, Benjamin – Žiga KOKALJ – Krištof OŠTIR, Laure NUNINGER, 2012, Visualization of lidar-derived relief models for detection of archaeological features. Journal of archaeological science 39, 11: 3354-3360.
 • KOKALJ, Žiga – Klemen ZAKŠEK – Krištof OŠTIR, 2011, Application of sky-view factor for the visualization of historic landscape features in lidar-derived relief models. Antiquity 85, 327: 263-273.
 • CHALLIS, Keith – Žiga KOKALJ – Mark KINCEY – Derek MOSCROP – Andy J. HOWARD, 2008, Airborne lidar and historic environment records. Antiquity 82, 318: 1055-1064.
 • KOKALJ, Žiga – Krištof OŠTIR, 2007, Land cover mapping using Landsat satellite image classification in the Classical Karst - Kras region = Ugotavljanje pokrovnosti krasa s klasifikacijo satelitskih posnetkov Landsat. Acta carsologica 36, 3: 433-440.
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Earth Observation and Geoinformatics (raziskovalni program • 1 januar 201931 december 2024)

Antropološke in prostorske raziskave (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Opazovanje suše v visoki ločljivosti z modeliranjem talnih in satelitskih podatkov (raziskovalni projekt • 1. julij 201830. junij 2021)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Univerzitetni diplomirani geograf, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004
Doktor znanosti, Varstvo okolja, Univerza v Ljubljani, 2010

Ključne besede

daljinsko zaznavanje • obdelava satelitskih posnetkov • GIS • varovanje okolja • upravljanje z zavarovanimi območji • tematska kartografija 

Priznanja in nagrade

Prešernova nagrada za diplomsko delo, 2004 • Zlati znak ZRC SAZU, 2017