izr. prof. dr. Žiga Kokalj
vodja Oddelka za daljinsko zaznavanje
znanstveni sodelavec
izredni profesor


+386 1 4706 458

+386 1 4706 495

ziga.kokalj@zrc-sazu.si
Dr. Žiga Kokalj je doktoriral iz daljinskega zaznavanja (2010, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani). Tekom študija je pridobil Zoisovo štipendijo, diplomsko delo pa je bilo nagrajeno s Prešernovo nagrado. Doktorski študij je opravil v okviru programa usposabljanja mladih raziskovalcev. Njegovo področje delovanja obsega obdelavo podatkov aerolaserskega skeniranja in tehnike njihovega prikaza, obdelavo optičnih satelitskih posnetkov, spletno kartografijo, prostorske analize in modeliranje naravnih procesov, zlasti z vidika vpliva delovanja človeka na okolje, tako v zgodovini, kot sedanjosti.

Svoje znanje je izpopolnjeval tudi v tujini; krajše obdobje na Kebenhavnski univerzi na Danskem (2006) in na Univerzi v Toursu v Franciji (2007), daljše obdobje pa na Univerzi v Birminghamu v Angliji, kjer je bil na trimesečnem študijskem obisku (2006) ter štiri mesece kot gostujoči znanstvenik (2008). Kot gostujoči znanstvenik je mesec dni deloval tudi na Islandskem Inštitutu za arheologijo (2010) in na organizaciji Historic environment Scotland (2017) ter tri mesece na Italijanskem inštitutu za tehnologijo (2021) .

Sodeloval je v dveh centrih odličnosti, petih projektih okvirnega programa Evropske Unije, po enem projektu evropskih programov INTERREG in ERA STAR, treh projektih Evropske vesoljske agencije ter drugih mednarodnih in domačih, temeljnih, aplikativnih in bilateralnih projektih. Je član raziskovalne programske skupine in reden aktivni udeleženec znanstvenih konferenc in simpozijev s področja prostorskega modeliranja z geografskimi informacijskimi sistemi in daljinskega zaznavanja (26 vabljenih predavanj). Je tudi član prvega slovensko-francoskega pridruženega evropskega laboratorija ModeLTER (CNRS (Francija) - ZRC SAZU). V soavtorstvu ali samostojno je objavil več kot 50 znanstvenih prispevkov.

Bil je somentor pri večih zaključenih magistrskih nalogah v Sloveniji in tujini in je mentor mladima raziskovalcema. Je urednik knjižne zbirke Kraj, prostor, čas in recenzent več znanstvenih revij.

Zlati znak ZRC SAZU, 2017
Prešernova nagrada za diplomsko delo, 2004
 • KOKALJ, Žiga – Johannes MAST, 2021, Space lidar for archaeology? Reanalyzing GEDI data for detection of ancient Maya buildings. Journal of Archaeological Science: Reports 36, 102811.
 • ŠPRAJC, Ivan – Nicholas P. DUNNING,  – Jasmina ŠTAJDOHAR – HERNÁNDEZ GÓMEZ, Quintin, – CHATO LÓPEZ, Israel, – Aleš MARSETIČ – Joseph W. BALL – Sara DZUL GÓNGORA – Octavio ESPARZA OLGUÍN – Atasta FLORES ESQUIVEL – Žiga KOKALJ, 2021, Ancient Maya water management, agriculture, and society in the area of Chactún, Campeche, Mexico. Journal of anthropological archaeology. 61, 101261, 1-21.
 • STANČIČ, Liza – Krištof OŠTIR – Žiga KOKALJ, 2020, Fluvial gravel bar mapping with spectral signal mixture analysis. European journal of remote sensing, 16.
 • NUNINGER, Laure – Rachel OPITZ – Philip VERHAGEN – LIBOUREL, Thérèse, –  Clement LAPLAIGE – Samuel LETURCQ – Nathanael LE VOGUER – Catherine FRUCHART – Žiga KOKALJ – Xavier RODIER, 2020, Developing FAIR ontological pathways : linking evidence of movement in lidar to models of human behaviour. Journal of computer applications in archaeology, 3(1), 63-75.
 • SOMRAK, Maja – Sašo Džeroski – Žiga KOKALJ, 2020, Learning to classify structures in ALS-derived visualizations of ancient Maya settlements with CNN. Remote Sensing 12(14), 2215.
 • KOKALJ, Žiga – Maja SOMRAK, 2019, Why Not a Single Image? Combining Visualizations to Facilitate Fieldwork and On-Screen Mapping. Remote Sensing 11(7), 747.
 • KOKALJ, Žiga – Ralf HESSE, 2017, Airborne laser scanning raster data visualization: A Guide to Good Practice. Prostor, kraj, čas 14. Ljubljana: Založba ZRC.
 • POPIT, Tomislav – Boštjan ROŽIČ – Andrej ŠMUC – Žiga KOKALJ – Timotej VERBOVŠEK – Adrijan KOŠIR, 2014, A LIDAR, GIS and basic spatial statistic application for the study of ravine and palaeo-ravine evolution in the upper Vipava valley, NW Slovenia. Geomorphology 204: 638-645.
 • ŠTULAR, Benjamin – Žiga KOKALJ – Krištof OŠTIR, Laure NUNINGER, 2012, Visualization of lidar-derived relief models for detection of archaeological features. Journal of archaeological science 39, 11: 3354-3360.
 • KOKALJ, Žiga – Klemen ZAKŠEK – Krištof OŠTIR, 2011, Application of sky-view factor for the visualization of historic landscape features in lidar-derived relief models. Antiquity 85, 327: 263-273.
 • CHALLIS, Keith – Žiga KOKALJ – Mark KINCEY – Derek MOSCROP – Andy J. HOWARD, 2008, Airborne lidar and historic environment records. Antiquity 82, 318: 1055-1064.
 • KOKALJ, Žiga – Krištof OŠTIR, 2007, Land cover mapping using Landsat satellite image classification in the Classical Karst - Kras region = Ugotavljanje pokrovnosti krasa s klasifikacijo satelitskih posnetkov Landsat. Acta carsologica 36, 3: 433-440.
Kartiranje posledic neurja 18.9.2007 (aplikativni • 19. september 2007 - 31. oktober 2007)
Aquadapt - delovni skupini 2 in 5 (aplikativni • 01. januar 2002 - 31. december 2004)
Metodologija dinamičnega cestninjenja (aplikativni • 01. januar 2005 - 31. december 2006)
Interreg III B - SISTEMaPARC (01. januar 2004 - 31. december 2006)
Mundo Maya Sustainable Tourism Program (aplikativni • 01. januar 2004 - 31. december 2005)
Višina gozdne vegetacije in gostota gozdnega pokrova (01. januar 2006 - 31. december 2008)
GMES – DSL (aplikativni • 01. januar 2008 - 31. januar 2009)
caENTI (aplikativni • 01. januar 2006 - 31. december 2009)
Lidar za proučevanje preteklih pokrajin (aplikativni • 01. januar 2007 - 31. december 2010)
DEDI II (01. januar 2009 - 31. december 2010)
ModeLTER - Evropski laboratorij za modeliranje pokrajin in prostorov (mednarodni_raziskovalni_laboratorij • 01. februar 2007 - 30. november 2011)
ArchaeDyn II - Prostorska dinamika teritorijev od prazgodovine do srednjega veka (aplikativni • 01. januar 2009 - 31. december 2011)
ArchaeDyn – Prostorska dinamika poselitve in naravnih virov (aplikativni • 01. januar 2005 - 31. december 2007)
Center odličnosti FABRICA (centerodlicnosti • 01. januar 2005 - 31. december 2007)
Samodejni postopki identifikacije sprememb dejanske rabe kmetijskih zemljišč (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. oktober 2016 - 31. marec 2018)
Študija izvedljivosti mikrosatelita za daljinsko zaznavanje (aplikativni • 01. februar 2008 - 31. december 2011)
Astronomske osnove arhitekture in urbanizma Majev (temeljni_projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti (raziskovalni • 01. julij 2014 - 30. junij 2017)
Kombinirani visokoločljivostni postopki zajemanja, razpoznavanja in vzdrževanja prostorskih podatkov (crp • 01. oktober 2010 - 31. marec 2012)
Preučevanje mikroreliefnih oblik z zračnim laserskim skeniranjem (podoktorski_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2013)
Center odličnosti Vesolje-SI (centerodlicnosti • 18. marec 2010 - 31. december 2018)
Odkrivanje skrivnosti Kobariške (aplikativni • 01. januar 2007 - 31. december 2007)
Samodejna objektno usmerjena klasifikacija pokrovnosti podatkov optičnega daljinskega zaznavanja (01. avgust 2014 - 31. julij 2017)
SILIS - Satelitski posnetki za slovenski prostorski informacijski sistem (raziskovalni • 15. april 2015 - 14. april 2017)
Regionalni projekt Chactún: raziskava arheološke pokrajine v osrednjem majevskem nižavju (raziskovalni • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Servis za samodejno ortorektifikacijo visokoločljivih optičnih satelitskih posnetkov (raziskovalni • 17. junij 2019 - 16. junij 2020)
CEOIS - Prilagojene informacijske storitve na osnovi tehnologije opazovanja Zemlje (aplikativni • 01. december 2017 - 30. september 2019)
Opazovanje suše v visoki ločljivosti z modeliranjem talnih in satelitskih podatkov (raziskovalni • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Antropološke in prostorske raziskave (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Opazovanje Zemlje in geoinformatika (research programme • 01. januar 2019 - 31. december 2024)

Univerzitetni diplomirani geograf, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004
Doktor znanosti, Varstvo okolja, Univerza v Ljubljani, 2010

Ključne besede
tematska kartografija
upravljanje z zavarovanimi območji
varovanje okolja
GIS
daljinsko zaznavanje
obdelava satelitskih posnetkov