Lidar za proučevanje preteklih pokrajin

aplikativn projekt
Osnovni Podatki

  • Naslov v izvirniku

    Uporaba lidarskega daljinskega zaznavanja v preučevanju preteklih kulturnih pokrajin

  • Trajanje

    od 01. januar 2007 do 31. december 2010
  • Finančni vir

    Agencija za raziskovalno dejavnost RS
Opis

V okviru projekta uporabljamo lidarsko tehniko daljinskega zaznavanja za prepoznavanje elementov preteklih kulturnih pokrajin. Projekt obsega interpretacijo, razvijanje in testiranje različnih tehnik in postopke obdelave lidarskih podatkov ter pripravo ustreznih izdelkov, zaradi česar je mogoče ovrednotiti in razločevati njihovo uporabnost v posameznih tipih naravnega okolja in glede na specifične potrebe.
Raziskave bomo opravili v treh geografskih predelih Slovenije, v Languedocu v jugovzhodni Franciji in v osrednjem delu polotoka Jukatana v Mehiki. Gre za območja, ki so v precejšnji meri ali povsem prekrita z vegetacijo, ponekod z gostim gozdom. V takšnih okoliščinah, v katerih so terenske prospekcije težko izvedljive, potencial drugih tehnik daljinskega zaznavanja pa je močno omejen, lidar zaradi sposobnosti prodiranja skozi vegetacijo predstavlja edino realno možnost neposrednega opazovanja vrste antropogenih modifikacij naravnega okolja v preteklih obdobjih. Izbor območij raziskav temelji tako na razpoložljivosti lidarskih podatkov kot na kontinuiteti raziskav, ki so jih nosilci, v sodelovanju z domačimi in tujimi partnerji, v omenjenih regijah že opravili. Pričakujemo, da bomo na ustrezno pripravljenih izdelkih lidarskega zaznavanja (digitalni modeli višin in površja) odkrili vrsto prej neznanih elementov preteklih kulturnih pokrajin, s terenskimi verifikacijami pa ugotovili njihovo dejansko konfiguracijo in kronološko/kulturno pripadnost. Konkretni rezultati tega preverjanja naj bi razkrili potencial lidarske tehnike za hitrejše, bolj sistematično in ekonomično lociranje in kartiranje arheoloških najdišč.