Skip to main content

Oddelek za daljinsko zaznavanjeOddelek za daljinsko zaznavanje združuje vodilne slovenske strokovnjake s področja daljinskega zaznavanja.  Na oddelku razvijamo metodologije in aplikacije za področji daljinsko zaznavanje ter geografski informacijski sistemi (GIS). V okviru daljinskega zaznavanja proučujemo samodejno registracijo satelitskih posnetkov in naprednejše metode njihove klasifikacije, slednje predvsem v smeri razvoja novih tehnik umetne inteligence in modeliranja. V okviru GIS generiramo inovativne nabore spremenljivk, ki so pomembne za modeliranje okolja, skupaj s statističnim ovrednotenjem njihovega pomena, proučujemo kognitivne kartografske tehnike in modeliranje kulturnih krajin. Skupaj z Oddelkom za antropološke študije izvajamo inovativne interdisciplinarne raziskave s področja antropologije prostora in arheologije.

Oddelek sodeluje tudi pri spremljanju naravnih nesreč iz vesolja. Kot lokalni partner za hitro kartiranje in analizo smo bili udeleženi pri vseh treh slovenskih aktivacijah Mednarodnega programa 'Vesolje in velike nesreče' (ang. International Charter ‘Space and Major Disasters’), vključno s povsem prvo aktivacijo tega programa leta 2000.

Leta 2010 je enajst partnerjev, med njimi ZRC SAZU, združilo svoje ekspertno znanje v Centru odličnosti vesolje, znanost in tehnologije (VESOLJE-SI). V centru odličnosti VESOLJE-SI ZRC SAZU zastopa njegov Oddelek za daljinsko zaznavanje, Žiga Kokalj pa je vodja tamkajšnjih aktivnosti za daljinsko zaznavanje.

Sodelavci obeh organizacij smo se združili v Center za daljinsko zaznavanje, sestavljen iz stokovnjakov VESOLJE-SI ter raziskovalcev Oddelka za daljinsko zaznavanje ZRC SAZU. Dosedanje raziskave in aplikacije, opravljene na Centru za daljinsko zaznavanje, so predstavljene v brošuri (PDF, 15 MB, angleški jezik).

Vodja oddelka: dr. Žiga Kokalj

Glavna področja raziskovanja:
- predobdelava optičnih satelitskih posnetkov (radiometrični in geometrični popravki)
- hitro kartiranje posledic naravnih in antropogenih nesreč
- objektno usmerjena analiza podob
- mali sateliti
- razvoj posebnih algoritmov za obdelavo lidarskih podatkov
- aplikacije daljinskega zaznavanja