Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
INTERREG III B CADSES – SISTEMaPARC – Prostorski informacijski sistemi za mednarodno upravljanje zaščitenih območij v CADSES
 
Trajanje:
1. januar 2004–31. december 2006
Opis

Projekt koordinira Univerza v Dresdnu, Nemčija.
Sodelujemo z 19 partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Češke, Poljske
in Slovenije. V okviru transnacionalnega projekta sodelujemo v
strategiji iskanja optimalnih rešitev pri prostorskem razvoju Slovenije.
Ukvarjamo se s študijo zasnove internetnih orodij za geografske
informacijske sisteme (GIS) in homogenizacijo podatkov. V prvem delu
projekta so najpomembnejši podatki pridobljeni iz zgodovinskih kart, kot
so zbirke Avstrijske vojaške karte, Franciscejski kataster ter
topografske karte stare Avstrije, Italije, Jugoslavije in novejše za
Slovenijo v merilih od 1 : 50.000 do 1 : 5000. V drugem delu se
ukvarjamo s prostorskimi zbirkami nacionalnih parkov na čezmejnih
območjih, s poudarkom na analizah rabe tal.

Dodatne informacije:
Domača stran SISTEMaPARC
II. delovni paket

Vodja programa

Finančni vir

EU