Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Opazovanje suše v visoki ločljivosti z modeliranjem talnih in satelitskih podatkov (J6-9395)
Kratica:
HD Drought
Sodelavci:
, , , , , ,
 
Trajanje:
1. julij 2018–30. junij 2021
Šifra:
J6-9395
Opis

Projekt išče trajne rešitve za spremljanje suše, ki je ena izmed bolj pogostih naravnih nesreč pri nas in v tujini. V več fazah projekta bomo:

  1. določili in analizirali najprimernejše in najstabilnejše indikatorje suše za območje Slovenije, ki temeljijo na optičnih satelitskih posnetkih;
  2. razvili metodo za združevanje satelitskih podatkov in talnih meritev za natančno določanje suše (skupna natančnost vsaj 90 %) z visoko ločljivostjo na kmetijskih območjih;
  3. razvili prototipni sistem za celovito karakterizacijo suše kmetijskih območij na nacionalni ravni.

To bomo dosegli s preučevanjem, vrednotenjem in izboljšanjem tehnik obdelave satelitskih podatkov, združevanjem posnetkov nizke in visoke ločljivosti (zgoščevanjem podatkov), združevanjem posnetkov in terenskih meritev, uporabo algoritmov strojnega učenja za iskanje statistično relevantnih spremenljivk in modelov za natančno označevanje prizadetih območij. Preizkusili bomo univerzalnost, primerljivost in praktičnost indeksov, pridobljenih iz satelitskih podatkov, za operativno uporabo in predlagali tiste, ki se bodo izkazali kot relevantni.
 

Faze projekta

Delo smo razdelili na pet delovnih paketov:

• DS 1: Pridobivanje in sinhronizacija podatkov (zaključen)

• DS 2: Izdelava dolgočasovnega visokoločljivega podatkovnega niza (90 % zaključen),

• DS 3: Časovne vrste indikatorjev kmetijske suše (90 % zaključen),

• DS 4: Izdelava modela zaznavanja suše (20 % zaključen), ter

• DS 5: Ocena kakovosti rezultatov za operativno rabo (20 % zaključen).

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Daljinsko zaznavanje T181 

Ključne besede

daljinsko zaznavanje • satelitski posnetki • visoka ločljivost • kmetijska suša • indikatorji suše