Kombinirani visokoločljivostni postopki zajemanja, razpoznavanja in vzdrževanja prostorskih podatkov

ciljsnii raziskovalni program
Osnovni Podatki

Opis

Z visokoločljivimi metodami daljinskega zaznavanja (digitalna aerofotogrametrija, multispektralno satelitsko snemanje, lasersko skeniranje in radarsko snemanje) pridobivamo prostorske podatke, pomembne za zajem in vzdrževanje državnih topografskih podatkov. Slovenski državni topografski podatki se vzdržujejo na različnih ravneh meril, v različnih oblikah, prikaznih in medijskih oblikah ter v različnih časovnih perodah. Poudarek projekta je na odkrivanju optimalnih metod in tehnologij za zaznavanje topografskih objektov in njihovih sprememb iz kombinacije navedenih virov daljinskega zaznavanja s polsamodejnimi ali samodejnimi postopki. Raziskava je sinergijsko sodelovanje med štirimi raziskovalnimi organizacijami (glej desni panel) in zajema naslednje korake: 1) preučevanje podatkov, ki izhajajo iz operativno že uveljavljenih tehnologij, 2) izdelava študije ponudbe dostopnih virov in njihovih karakteristik ter raziskava možnosti njihove implementacije pri zajemu in posodabljanju topografskih podatkov, 3) raziskava postopkov zajema, prepoznavanja in vzdrževanja topografskih podatkov, 4) raziskava možnosti implementacije različnih avtomatskih oziroma polavtomatskih postopkov, 5) analiza možnosti uporabe kombiniranih metod implementacije digitalne aerofotogrametrije skupaj z rastrskimi podatki satelitskih in lidarskih snemanj.