caENTI

aplikativn projekt
Osnovni Podatki

 • Naslov v izvirniku

  caENTI - Koordinacija aktivnosti Evropske mreže za prostorsko oz. teritorialno inteligenco

 • Trajanje

  od 01. januar 2006 do 31. december 2009
 • Vodja projekta

  Jean-Jacques Girardot, Théma-MTI MSH Ledoux, Univerza Franche-Comté (Francija)

 • Finančni vir

  Evropska Unija (6. okvirni program)
Opis

caENTI – Coordination Action of the European Network of Territorial
Intelligence (Koordinacija aktivnosti Evropske mreže za prostorsko oz.
teritorialno inteligenco) je raziskovalni projekt 6. okvirnega programa,
Raziskave in tehnološki razvoj (RTD). Umeščen je v 7. prioritetno
tematsko skupino »Prebivalstvo in upravljanje v na znanju temelječi
družbi«. Povezanih je 8 univerz in raziskovalnih centrov, ki se med
drugim ukvarjajo tudi s teritorialno inteligenco in 7 partnerjev, ki se
ukvarjajo s sonaravnim regionalnim razvojem. Projekt združuje rezultate
številnih aktivnosti in raziskav opravljenih v več kot petnajstih letih
po celi Evropi, in sicer rezultate in delo vseh tistih raziskovanih
projektov, katerih cilj je bil razvijanje znanj in orodij za potrebe
prostorske (teritorialne) inteligence. Projekt caENTI si prizadeva
ustvariti celovit pregled dosedanjega dela in raziskav na tem področju
ter se v letu 2009 potegovati za ustanovitev mreže odličnosti za
področje prostorske (teritorialne) inteligence.
Cilj projekta je združitev trenutnih raziskav o orodjih za
TI, in sicer tako, da bi le–ta ustrezala različnim evropskim
razsežnostim. caENTI želi promovirati primerjalne raziskave, ki bi
razvile in razširile orodja, metodologije in raziskovalne protokole,
dostopne raziskovalcem v družboslovju in tistim, ki se kakorkoli
ukvarjajo s trajnostnim razvojem prostora. Projekt želi osnovati
uporabne podatke za multidisciplinarne raziskave in za t.i. teritorialni
(prostorski) razvoj.

Spletno mesto želi spodbuditi dialog med raziskovalci in agencijami TI in tako posredno omogočiti izvajanje del.