Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Metodologija izdelave podrobne digitalne karte višine in gostote vegetacijskega pokrova
 
Trajanje:
1. januar 2006–31. december 2008
Opis

Projekt smo izvajali skupaj z Geološkim zavodom Slovenije, Gozdarskim inštitutom Slovenije, Institutom Jožef Stefan in Naravoslovnotehniško fakulteto. Financiran je bil v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Znanje za varnost in mir 2006–2010«.

Idejna osnova so bile obstoječe študije, ki kažejo visoko stopnjo korelacije med različnimi satelitskimi podatki in višino vegetacije. V projektu smo podali predlog relativno točne in poceni metode – osnovane na izkoriščanju tehnik daljinskega zaznavanja –, za pridobivanje prostorsko eksplicitne in velikopovršinske informacije o dveh parametrih gozda: višini gozdne vegetacije in gostoti gozdnega pokrova (slep krošenj). Metoda temelji na principu, da se model kalibrira na manjšem območju s pomočjo natančnih in dragih referenčnih podatkov, potem pa se implementira na širšem območju s pomočjo cenejših vhodnih podatkov. Metodo smo testirali in kalibrirali na gozdovih okoli Cerknice s skupno s površino 86 km2, ki predstavljajo reprezentativen vzorec za ključne gozdne komplekse v Sloveniji.

Kot referenčni vir natančnih in točnih podatkov za kalibracijo modelov smo vzeli podatke iz lidarskih snemanj. Kalibracija je potekala s pomočjo raznih algoritmov za strojno učenje. Kot vhodne podatke za pripravo končnih kart za celotno območje smo uporabili multispektralne posnetke satelitov SPOT, IRS in Landsat ter infrardeče letalske posnetke. Naročniku projekta smo podali optimalno kombinacijo testiranih algoritmov in posnetkov.

Vodja programa

Finančni vir

Ministrstvo za obrambo RS, Agencija za raziskovalno dejavnost RS