Regionalni projekt Chactún: raziskava arheološke pokrajine v osrednjem majevskem nižavju

raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Med terenskimi pregledi v letih 2013 in 2014 smo na vzhodu mehiške zvezne države Campeche odkrili ostanke treh večjih mestnih središč: Chactún, Tamchén in Lagunita so doslej prva terensko pregledana najdišča znotraj obsežnega arheološko neraziskanega ozemlja v osrednjem nižavju polotoka Jukatana, poleg tega njihove velikosti, monumentalnost stavb in prisotnost kamnitih spomenikov s hieroglifskimi napisi in datumi izpričujejo njihov pomen v regionalni politični hierarhiji, v kateri je Chactún, eno največjih majevskih mest, doslej znanih v osrednjem nižavju, gotovo imel izstopajoče mesto. Za ozemlje, ki se razteza na okoli 80 km2 in vključuje omenjena najdišča, nameravamo pridobiti podrobne podatke o površinsko prepoznavnih arheoloških prvinah z uporabo zračnega laserskega skeniranja (lidar) in terenskimi verifikacijami. Analize in interpretacije tako pridobljenih podatkov nam bodo omogočile, da določimo obsege naselbin in razporeditev in karakteristike drugih tipov antropogenih prvin ter da poiščemo morebitne korelacije s posebnostmi naravnega okolja. Na osnovi rezultatov prostorskih analiz in upoštevajoč vse razpoložljive kontekstualne podatke, vključno s kronološkimi indikatorji, nameravamo rekonstruirati spreminjanje kulturne pokrajine skozi čas in razrešiti vprašanja, ki zadevajo hierarhijo naselij, družbenopolitično organizacijo, poljedelsko rabo zemljišč, upravljanje z vodnimi viri, komunikacijske poti, dinamiko regionalnih povezav in politične geografije, vpliv okoljskih faktorjev na izbiro lokacij za naselja ter vlogo verskih pojmovanj v konceptualizaciji naravnega in zgrajenega okolja in oblikovanju kulturne pokrajine.

 

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 


Faze projekta

2016: lidarsko snemanje, obdelava podatkov, priprave za terensko delo;

2017: terenske verifikacije, obdelava podatkov;

2018: terenske verifikacije, obdelava in interpretacija podatkov.

 

Bibliografske reference:

  • DUNNING, Nicholas P., ANAYA HERNÁNDEZ, Armando, BEACH, Timothy, CARR, Christopher, GRIFFIN, Robert, JONES, John E., LENTZ, David L., LUZZADDER-BEACH, Sheryl, REESE-TAYLOR, Kathryn, ŠPRAJC, Ivan. 2018. Margin for error: anthropogenic geomorphology of bajo edges in the Maya Lowlands. Geomorphology: an international journal of pure and applied geomorphology, ISSN 0169-555X. [Print ed.], doi: 10.1016/j.geomorph.2018.09.002 [COBISS.SI-ID 43482413]
  • KOKALJ, Žiga (avtor, fotograf), HESSE, Ralf, GREGORIČ BON, Nataša (urednik). 2017. Airborne laser scanning raster data visualization: a guide to good practice, (Prostor, kraj, čas, 14). Ljubljana: Založba ZRC, ISBN 978-961-254-984-8. http://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/pkc014_kokalj.pdf . [COBISS.SI-ID 288463616]
  • KOKALJ, Žiga, HESSE, Ralf, MULAHUSIĆ, Admir (avtor, prevajalec), KOKALJ, Žiga (fotograf, urednik), VELJANOVSKI, Tatjana (urednik). 2018. Vizuelizacija rasterskih podataka laserskog skeniranja iz zraka, (Prostor, kraj, čas, 16). Ljubljana: Založba ZRC, ISBN 978-961-05-0099-5 [COBISS.SI-ID 295548416]
  • KOKALJ, Žiga, ZAKŠEK, Klemen, OŠTIR, Krištof. 2018. Wizualizacje modeli reliefu o wysokiej rozdzielczości. V: GOJDA, Martin (ur.), KOBYLIŃSKI, Zbigniew (ur.). Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii, (Archaeologica hereditas, ISSN 2451-0521, 11). Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. str. 57-68 [COBISS.SI-ID 42996525]
  • ŠPRAJC, Ivan, TORRES DÍAZ, Luis Antonio, ESPARZA OLGUÍN, Octavio, MARSETIČ, Aleš. 2018. Paisaje arqueológico y dinámica cultural en el área de Chactún, Campeche (2016-2018): informe de la temporada 2017. Ljubljana: Centro de Investigaciones de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes [COBISS.SI-ID 44339245]
  • ŠTAJDOHAR, Jasmina, KOKALJ, Žiga, ŠPRAJC, Ivan. 2018. Airborne laser scanning-based volumetric analysis of Maya settlement in the southeastern Campeche, Mexico. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 6th International Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 6th - 7th December 2018. Zagreb: Croatian Archaeological Society: Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, str. 55 [COBISS.SI-ID 44159789]

 


Ključne besede
terenski pregledi
pokrajinska arheologija
lidar
daljinsko zaznavanje
Maji
arheologija