Skip to main content

CEOIS - Prilagojene informacijske storitve na osnovi tehnologije opazovanja Zemlje

Osnovni Podatki

Opis

Glavni cilj projekta CEOIS je podpreti Skupino za geoinformacijsko podporo (Geospatial Operations Support Team - GOST), ki deluje pri Svetovni banki (World Bank). ZRC SAZU in GeoCodis sta zasnovala uporabniški vmesnik med posameznimi projekti spremljanja stanja in zaščite ter GOST. Sistem deluje na infrastrukturi računanja v oblaku. Skupaj z interaktivnim spletnim zemljevidom, bo naročnik dobil rezultate tudi v obliki poročil, podatki o informacijskih izdelkih (tematskih zemljevidih) pa bodo dosegljivi v običajnih zapisih (bodisi vektorskih, rastrskih ali tekstovnih).

Podjetje GeoCodis je odgovorno za razvoj vmesnika, medtem ko na ZRC SAZU izdelujemo algoritme za izračun relevantnih informacijskih slojev na temo obsega in stanja naselij nasilno preseljenih oseb, obsega in stanja pokrovnosti, zlasti kmetijskih zemljišč, ter ocene obsega površinskih voda in tveganja za poplave. Informacijski sloji omogočajo hitro oceno stanja in so na voljo za mesečna in letna obdobja.

Širše območje zanimanja so sušne regije, kjer potekajo boji, velike spremembe poseljenosti in/ali hitro širjenje pozidanosti, kot na primer v Somaliji, Južnem Sudanu, severni Ugandi, Gambiji in Burkina Fasu.

  


Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni projekt

Ključne besede
daljinsko zaznavanje; satelitski posnetki; pokrovnost; raba tal; modeliranje; samodejna obdelava; ranljiva območja; sušne regije;

Raziskovalna področja
Daljinsko zaznavanje T181