Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. januar 2019–31. december 2024
Link SICRIS:
Opazovanje Zemlje in geoinformatika
Šifra:
P2-0406
Opis

Tehnologije za zajem prostorskih podatkov iz različnih platform (brezpilotni letalniki, letala, sateliti itd.) so postale vsakodnevno orodje v številnih študijah in uporabniških rešitvah na raznolikih področjih: od arheologije, biologije in ekologije, preko geografije, prostorskega načrtovanja, meteorologije, geologije, upravljanja z nesrečami in tveganji, kmetijstva in gozdarstva do geodezije. Hiter razvoj senzorjev, nove platforme za zajem podatkov iz zraka, naraščajoče število satelitov in odprt dostop do prostorskih podatkov so povzročili pravo revolucijo na področju opazovanja Zemlje in geoinformatike. Dodatno prinaša raziskovalne izzive vse večja kompleksnost naravnega in grajenega okolja, ki zahteva nove pristope na področju modeliranja prostorskih podatkov, da bi pridobili zahtevane prostorske informacije za sprejemanje odločitev. 3D/4D-prostorsko modeliranje je postala ena vodilnih raziskovalnih tem na področju geoinformatike na mednarodni ravni.

V okviru programa vzpostavljamo okolje za najnaprednejše raziskave na področjih obdelave in uporabe (satelitskih in letalskih) posnetkov ter oblakov točk, povezovanja teh podatkov z drugimi prostorskimi podatki ter na področju naprednih prostorskih informacijskih rešitev. S tem zapolnjujemo veliko vrzel, ki trenutno obstaja v Sloveniji in regiji na izredno hitro razvijajočem se področju prostorskih raziskav. Pri raziskavah se osredotočamo na:

  • uskladitev podatkov sistemov daljinskega zaznavanja (sateliti, letala, brezpilotni letalniki);
  • analize časovnih vrst za prepoznavanje vzorcev dinamike površja (vegetacija, urbana območja, vode itd.), identifikacijo prostorskih in časovnih sprememb vzorcev;
  • integracijo podatkov daljinskega zaznavanja z drugimi prostorskimi podatki (mobilni in statični zemeljski sistemi za pridobivanje prostorskih podatkov, in-situ podatki);
  • 3D/4D-modeliranje prostorskih podatkov (vektorski podatkovni modeli za lokacijske storitve, simulacije prostorskih procesov in prostorsko sprejemanje odločitev);
  • pridobivanje metričnih in semantičnih informacij iz različnih prostorskih podatkovnih nizov in semantična obogatitev 3D/4D-modelov mest in pokrajine;
  • uporabo prostorskih podatkov v raznolikih študijah in pridobivanje informacij v prostorskih procesih odločanja.

Vodilni partner

Vodja programa

Vodja programa na ZRC

Finančni vir

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Daljinsko zaznavanje T181 

Ključne besede

opazovanje Zemlje • geoinformatika • GIS • prostorski podatki • satelitski posnetki • posnetki iz zraka • UAV • masovni podatki • strojno učenje • prostorska analitika • analiza časovnih vrst • podpora prostorskim odločitvam