Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
ArchaeDyn – Prostorska dinamika poselitve in naravnih virov: integrirana analiza v časovnem obdobju od prazgodovine do srednjega veka
 
Trajanje:
1. januar 2005–31. december 2007
Opis

Projekt ArchaeDyn financira francosko Ministrstvo za znanost, v njem pa sodeluje sedem francoskih institucij pod vodstvom Françoisa Favoryja iz Université de Franche-Comté in, kot edini tuji partner, ZRC SAZU. Glavni namen projekta je študija povezav med naravnimi viri in dolgotrajno prostorsko dinamiko poselitve. Inštitut sodeluje v projektu pri pripravi prostorskih podatkov, modeliranju paleo-okolja (relief, vegetacija) in naprednih prostorskih analizah (iskanje optimalnih poti).

Vodja programa

Finančni vir

Ministrstvo za znanost Republike Francije, Francija