ModeLTER - Evropski laboratorij za modeliranje pokrajin in prostorov

mednarodni raziskovalni laboratorij
Osnovni Podatki

Opis

Cilj laboratorija ModeLTER je modeliranje pokrajin in prostorov skozi dolgo časovno obdobje. Francosko-slovenski raziskovalci se v okviru različnih projektov že dalj časa ukvarjajo s to tematiko, z ustanovitvijo tega francosko-slovenskega laboratorija pa se bo to strokovno sodelovanje še usmerilo in poglobilo. ModeLTER spada v skupino t.i. Evropskih združenih laboratorijev (European Associated Laboratories - LEA). LEA je “laboratorij brez zidov”, ni prava pravna oseba, povezuje pa dva do tri laboratorije iz CNRS (Francoski nacionalni center za znanstveno raziskovanje) z raziskovalnimi organizacijami iz drugih Evropskih držav, ki skupaj delujejo na skupnem projektu za dobo štirih let, z možnostjo podaljšanja. Projekt se realizira z skupnimi človeškimi in materialnimi potenciali vseh pridruženih organizacij.