Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Satellite images for a Slovenian land information system
Kratica:
SILIS
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
15. april 2015–14. april 2017
Opis

Jasno poznavanje trenutnega stanja pokrovnosti in rabe tal ter njunih sprememb ima ključno vlogo pri prostorskem načrtovanju in upravljanju s prostorom na vseh administrativnih ravneh. Kartiranje z daljinskim zaznavanjem ima v Sloveniji že dolgo in uspešno tradicijo. Vendar še vedno pogrešamo točen in celovit informacijski sistem pokrovnosti oz. rabe tal za celotno državo, ki bo prirejen za preprosto in stalno posodabljanje. Prav razvoj prototipa točnega, usklajenega prostorskega informacijskega sistema za celotno državo, ki bo narejen za preprosto in stalno posodabljanje s satelitskimi posnetki, je cilj projekta SILIS.

Glavna tehnična cilja sta:

  • prenos in prilagoditev metod, ki so se že izkazale za uspešne v primerljivem geografskem in zgodovinskem okolju in z primerljivimi vhodnimi podatki, na primer Prostorski informacijski sistem Avstrije (LISA) in CadasterEnvironment Austria, in
  • izboljšanje postopkov z integrirano samodejno predobdelavo posnetkov ter izboljšanjem samodejnosti posodabljanja.

 

Ocenjujemo tudi stanje na področju prostorskih informacijskih sistemov v Sloveniji, modele in izpeljane storitve, ki so potrebni za zagotovitev potreb uporabnikov zemljevidov pokrovnosti in rabe tal.

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Sinergise

Finančni vir

Evropska vesoljska agencija (ESA)

Raziskovalna področja

Daljinsko zaznavanje T181 

Ključne besede

daljinsko zaznavanje; satelitski posnetki; pokrovnost; raba tal; modeliranje; samodejna predobdelava