Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
DEDI II - Razširitev Enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem
 
Trajanje:
1. januar 2009–31. december 2010
Opis

Projekt DEDI II je nadgradnja uspešnega pilotnega raziskovalnega projekta DEDI, ki je bil namenjen izdelavi koncepta spletne zbirke naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. Poudarki projekta so novi pristopi k predstavitvi dediščine, njeni umeščenosti v prostor (2R in 3R) in čas ter dostopnosti. Poleg tega bo DEDI v obliki dodajanja večmedijskih gradiv (t.i. deditek) omogočal aktivno vključitev javnosti v soustvarjanje naše dediščine, kar je pomemben prispevek na področju aktiviranja civilne družbe pri gradnji nacionalne identitete. V sklopu projekta bomo preučili tudi kategorizacijo in taksonomijo naravne in kulturne dediščine.

Vodilni partner

Vodja programa

Partnerji

Sinergise d.o.o. • Hruška d.o.o. • Znanstvenoraziskovalni center SAZU • Geodetski inštitut Slovenije • Narodna in univerzitetna knjižnica • Zavod za gradbeništvo • Filozofska fakulteta