Skip to main content

Center odličnosti Vesolje-SI

Osnovni Podatki

Opis

Vesoljske tehnologije so v procesu revolucionarnega prehoda, ki je posebej izrazit na področju mikro in nano satelitov, kjer je z radikalno miniaturizacijo integriranih podsistemov in relativno ugodnimi komercialnimi komponentami (COTS – Commercial-of-the-Shelf Components) prišlo do občutnega znižanja stroškov razvoja, izstrelitve in uporabe satelitov. Vesolje zaradi teh korenitih sprememb ni več rezervirano samo za velike raziskovalno-razvojne institucije iz ekonomsko močnih držav.

Konzorcij enajstih partnerskih organizacij (akademskih ustanov, visoko tehnoloških MSP-jev ter velikih industrijskih in zavarovalniških družb; glej panel zgoraj), združenih v Center odličnosti vesolje, znanost in tehnologije (CO Vesolje-SI), je spoznal velik potencial porajajočih tehnologij in aplikacij. 46 raziskovalcev in inženirjev bo združilo moči na naslednjih področjih: na MEMS osnovani mikropropulziji; funkcionalno porazdeljenih materialih za majhne satelite; integriranem strukturnem oblikovanju in termalnem upravljanju; kontroli višine; znanstvenih prispevkih; komunikacije in operacije zemeljske postaje; virtualno modeliranje in optimizacija podsistemov; daljinsko zaznavanje, meteorologija, astrofizika, procesiranje podatkov in slik.

CO Vesolje-SI je omogočil Sloveniji učinkovito vključevanje v mednarodne raziskave na področju vesoljskih znanosti in tehnologij. Ta prizadevanja so bila v CO Vesolje-SI močno podprta z mrežo strateških EU partnerjev iz Švedske, Nemčije, Francije, Nizozemske, Velike Britanije in Avstrije, ki so konzorciju zagotovili dostop do raziskav in razvoja najnaprednejših vesoljskih misij PRISMA, LAPAN-TUBSAT, VENUS in GAIA. Navezali smo stike tudi z nekaterimi neevropskimi, v vesoljske tehnologije usmerjenimi državami (Dubaj, Nigerija, Tajska).

Vzpostavljeni CO Vesolje-SI je aktivno podpiral prizadevanja Slovenije pri vključevanju v Evropsko vesoljsko agencijo ESA in je odločilno prispeval k bistvenemu zmanjšanju razkoraka med tehnološko visoko razvitimi državami Evrope in Slovenijo, ki se po vlaganjih v področje vesoljskih raziskav uvršča zelo nizko celo med novimi članicami EU.

Več na spletni strani CO Vesolje-SI ...

 

Procesna veriga za samodejno obdelavo optičnih satelitskih posnetkov, mikrosatelit

V konzorciju CO Vesolje-SI je ZRC SAZU zastopal Oddelek za daljinsko zaznavanje z Inštituta za antropološke in prostorske študije, izr. prof. dr. Krištof Oštir pa je vodil aktivnosti za daljinsko zaznavanje v okviru CO Vesolje-SI. V sklopu teh aktivnosti smo razvili in implementirali procesno verigo za samodejno obdelavo optičnih satelitskih posnetkov. Veriga izvede vse korake, ki pripeljejo od t.i. kalibriranega surovega (običajno se ga označi z Level 1) optičnega satelitskega posnetka do spletne dostave produktov.

Poleg tega smo bili aktivno udeleženi pri načrtovanju in razvoju mikrosatelita visoke ločljivosti za opazovanje Zemlje, ki ga CO Vesolje-SI razvija v sodelovanju s kanadskim Space Flight Laboratorijem (SFL) Inštituta za vesoljske študije Univerze v Torontu.

 

 


Tip
Projekt

Tip projekta
center odličnosti

Ključne besede
daljinsko zaznavanje
mali sateliti
vesoljska tehnologija

Prenesi