Kartiranje posledic neurja 18.9.2007

aplikativn projekt
Osnovni Podatki

  • Trajanje

    od 19. september 2007 do 31. oktober 2007
  • Finančni vir

    Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Opis

Vremenska ujma, ki je 18. 9. 2007 zajela Slovenijo, je terjala 5 življenj, poškodovanih je bilo nekaj tisoč hiš, stotine kilometrov cest in več kot 50 mostov. V jutru po nesreči je Uprava RS za zaščito in reševanje aktivirala mednarodni program "Space and Major Disasters Charter", in naslednja dva tedna po nesreči so potekale intenzivne aktivnosti med vsemi vključenimi organizacijami. Posnetih je bilo več satelitskih posnetkov sistemov SPOT, Envisat, IRS, Radarsat in Formosat, ki so bili posredovani na naš inštitut v nadaljnjo obdelavo in analizo. Za najbolj uporabnega se je izkazal posnetek zahodne Slovenije sistema SPOT, posnet tri dni po neurju. Izdelali smo več preglednih in detajlnih kart prizadetih območij, prve so bile posredovane naročniku teden dni po neurju, to je dva dni po prejetju podatkov.