Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Center odličnosti FABRICA: Strategija za trajnostni razvoj kraške pokrajine
 
Trajanje:
1. januar 2005–31. december 2007
Opis

Center odličnosti Fabrica
se ukvarja s trajnostnim gospodarjenjem z naravno in kulturno pokrajino
v kraškem svetu Slovenije in sosednjih območij. V okviru aktivnosti
centra se ukvarjamo z aplikacijo geografskih informacijskih sistemov in
daljinskega zaznavanja v različnih študijah, pripravo spletnega portala
projekta in internetnega GIS strežnika. Posebno pozornost namenjamo energiji Sonca, njeni razpoložljivosti ter časovni in krajevni porazdelitvi na Krasu.

Finančni vir

Ministrstvo za visoko šolstvo, Ministrstvo za gospodarstvo