Antropološke in prostorske raziskave

Osnovni Podatki

Opis

Variety of research fields of IAPŠ members

 Raziskovalni program je osredotočen na preučevanje človeka kot družbenega in kulturnega bitja v različnih časih in geografskih predelih. S pomočjo procesualnih in komparativnih analiz preučujemo različne sedanje in pretekle družbe ne le kot izolirane, statične in tradicionalne enote temveč kot del širšega, stalno spreminjajočega se družbenega, političnega in kulturnega prostora. Prizadevamo si razviti in aplicirati nove metodologije, upoštevati aktualne družboslovne teorije in se v svojih interpretacijah opirati na zanesljive in kvalitativno nove podatke, ki so predvsem rezultati lastnega terenskega dela. Poudarek je na podrobnih študijah geografsko omejenih območij na različnih koncih sveta, te pa služijo kot osnova za nadaljnje komparativne analize, teoretska posploševanja in vključevanje rezultatov tako v slovenski kot v globalni kontekst.

Program raziskovalne skupine je vezan na zanimanje in specializacijo posameznih raziskovalcev in se opira na njihove dosedanje mednarodno priznane dosežke na različnih tematskih področjih. Konkretno, gre za arheološka in arheoastronomska preučevanja v Mezoameriki, socialno oz. kulturno antropološke raziskave na Papui Novi Gvineji, v Albaniji, Burkini Fasu, Srbiji in Sloveniji, in razvijanje geografskih informacijskih sistemov in tehnik daljinskega zaznavanja, ki jih uporabljamo v lastnih interdisciplinarnih študijah in v okviru mednarodnih projektov, pri katerih sodelujemo. Raziskovalna skupina povezuje teorijo in prakso, ki temelji na terenskem delu, v argumentativno celoto in si prizadeva za nenehno kritično preverjanje temeljnih analitičnih kategorij in epistemoloških predpostavk. S tega vidika ima prav raznolikost raziskovalnih tem v okviru programa posebno prednost in jo je mogoče teoretično in praktično utemeljiti. Kljub različnim tematskim usmeritvam posameznih raziskovalcev skupino druži njena interdisciplinarnost ali celo multidisciplinarnost, saj dejavnost vsakega posameznika presega ozke meje ene same znanstvene vede.

 

Slika: Arheološko najdišče Uitzilná, jugovzhodni Campeche, Mehika - digitalni model površja glavnega kompleksa, detajl. Več ...