Metodologija dinamičnega cestninjenja

aplikativn projekt
Osnovni Podatki

  • Naslov v izvirniku

    Priprava izhodišč za izdelavo metodologije dinamičnega cestninjenja z upoštevanjem vidikov trajnostnega razvoja

  • Trajanje

    od 01. januar 2005 do 31. december 2006
  • Finančni vir

    Ministrstvo za promet
Opis

Spremenjen način cestninjenja, ki se uvaja z iniciativo ekspertnih skupin v komisiji EU, predstavlja velik tehnološki izziv pri implementaciji, hkrati pa zaradi trenutnega stanja tehnologije omogoča upoštevanje dejanskega vpliva cestnega prometa na okolje. Projekt bo ocenil kratkoročni in dolgoročni vpliv cestnega prometa na okolje in s tem podal podlago za pomoč pri sprejemu odločitve o morebitni izgradnji novih cest ali o spremembah obstoječih cest na določenem območju, določitev tarife cestnine na posameznem odseku (državnih) ceste, v različnih časovnih obdobjih in glede na predlagano klasifikacijo (cestninske razrede) vozil.


Rezultati