Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Priprava izhodišč za izdelavo metodologije dinamičnega cestninjenja z upoštevanjem vidikov trajnostnega razvoja
 
Trajanje:
1. januar 2005–31. december 2006
Opis

Spremenjen način cestninjenja, ki se uvaja z iniciativo ekspertnih skupin v komisiji EU, predstavlja velik tehnološki izziv pri implementaciji, hkrati pa zaradi trenutnega stanja tehnologije omogoča upoštevanje dejanskega vpliva cestnega prometa na okolje. Projekt bo ocenil kratkoročni in dolgoročni vpliv cestnega prometa na okolje in s tem podal podlago za pomoč pri sprejemu odločitve o morebitni izgradnji novih cest ali o spremembah obstoječih cest na določenem območju, določitev tarife cestnine na posameznem odseku (državnih) ceste, v različnih časovnih obdobjih in glede na predlagano klasifikacijo (cestninske razrede) vozil.

Rezultati

Finančni vir

Ministrstvo za promet