znanstvena sodelavka, univ. dipl. inž. geodezije

Telefon:
+386 (0)1 4706 490
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Delo Tatjane Veljanovski je osredotočeno na obdelavo, interpretacijo in aplikacije podatkov daljinskega zaznavanja. Raziskave opravlja na področju geometričnih in radiometričnih (atmosferskih in topografskih) popravkov satelitskih posnetkov ter analizi rabe tal in pokrovnosti površja (prepoznavanje objektov, klasifikacija in analiza sprememb). Posebno pozornost namenja proučevanju tehnik in postopkov v daljinskem zaznavanju, ki omogočajo zahtevnejše analize in modeliranja v proučevanju (historičnega) razvoja pokrajine, površja Zemlje. Tehnike daljinskega zaznavanja je uporabila pri zaznavanju in opazovanju naravnih nesreč, analizi sprememb urbanih in naravnih območij ter kartiranju in analizi širjenja slumov. Sodeluje na več domačih in mednarodnih projektih s področja daljinskega zaznavanja in GIS.

Izbrane publikacije
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Estimation of population within informal settlement Kibera (Nairobi, Kenya) (raziskava • 1 januar 2010)

ArcLand – ArchaeoLandscapes Europe (okvirni program • 1. september 201031. avgust 2015)

Mapping of natural disasters (raziskava • 15 november 2000)

Življenjepis

Tatjana Veljanovski je diplomirala iz geodezije – prostorska smer (1999) in doktorirala iz daljinskega zaznavanja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani (2007). Od 1999 naprej je zaposlena kot raziskovalka na IAPŠ ZRC SAZU ter med leti 2010 in 2013 tudi na Centru odličnosti Vesolje-SI.

Raziskovalna področja

Geodezija P515 • Daljinsko zaznavanje T181 

Ključne besede

daljinsko zaznavanje • obdelava satelitskih posnetkov • določanje in analiza sprememb na površju • prostorsko-časovne analize