Harmonizacija določitve predmetov na optičnih satelitskih posnetkih

podoktorski raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

  • Vodja projekta na ZRC

    dr. Tatjana Veljanovski
  • Trajanje

    od 01. maj 2009 do 30. april 2011
  • Finančni vir

    Agencija za raziskovalno dejavnost RS
Opis

Satelitsko opazovanje Zemlje je pomemben vir informacij za proučevanje lastnosti površja Zemlje. Zaradi ponovljivosti meritev se je še posebej uveljavilo na področju monitoringa površja in sledenja sprememb v velikih in/ali malih merilih. Ker pa so posnetki ustvarjeni v različnih okoliščinah (t. i. meteorološki in tehnološki pogoji), tudi že utečeni postopki kalibracije, vselej ne dajejo primerjivih rezultatov o nastalih razlikah med opazovanimi časovnimi sekvencami. Poudarek v projektu je na izboljšavi doslednosti določanja dejanskih reprezentacij opazovanih sprememb, s prenosom metod detekcije v objektno usmerjeno opazovanje elementov površja. Raziskave so poglobljene v okviru naslednjih nalog: (1) napredno segmentiranje podob (opredelitev pogojev za zanesljivost in doslednost določitve objektov ter ponovljivosti postopka), (2) opredelitev parametrov meteorološko pogojenih variacij v spektralnem prostoru objektov (prepoznavanje razlik zaradi vpliva padavin) in s tem izboljšava karakterizacije sprememb ter (3) iskanje rešitve za ustvarjanje relacije med časovnimi manifestacijami objektov. Namen projekta je vzpostaviti metodologijo za pridobivanje semantično in geometrično zanesljivih podatkov o izbranih/opazovanih spremembah na površju Zemlje, kot jih lahko beležimo s satelitskimi posnetki različnih ločljivosti.