Skip to main content

Vzpostavitev sistema za obdelavo podatkov opazovanja Zemlje (s študijo izvedljivosti) na primeru spremljanja kmetijskih zemljišč (trajno travinje in vlažnost tal)

Osnovni Podatki

Opis

Projekt se osredotoča na uporabo podatkov opazovanja Zemlje in izgradnjo sistema za pridobivanje geoprostorskih informacij za potrebe državne uradne statistike. Uporabljamo različne satelitske podatke (Sentinel, Landsat, MODIS), državne podatke o kmetijskih zemljiščih in tudi obstoječe statistične popisne podatke. Osredotočamo se na določitev atributov trajnega travinja in pašnikov na območju Slovenije (starost trajnega travnika, gnojenje, dosemenjevanje ter intenzivnost rabe pašnikov) in prisotnosti namakanja na kmetijskih površinah. V ta namen razvijamo modele strojnega učenja na časovnih vrstah satelitskih posnetkov.

SentinelHub je napredno okolje, ki ga uporabljamo za dostop in obdelavo podatkov opazovanja Zemlje ter implementacijo postopkov strojnega učenja. Cilj je priprava urejenih geoprostorskih podatkovnih slojev, iz katerih bo mogoče pridobivati povzetke o parametrih uporabe travnikov na različnih prostorskih ravneh (zemljišče, kohezijske regije NUTS).

Vzpostavljeni sistem bo omogočil določanje različnih atributov (spremenljivke trajnega travinja in pašnikov, spremenljivka namakanje kmetijskih površin), prispeval pa bo tudi k ovrednotenju potenciala podatkov opazovanja Zemlje in sodobnih orodij obdelave za potrebe uradne statistike.

 

Študija možnosti za zaznavo košnje na gosti časovni vrsti vegetacijskega indeksa NDVI, izračunanega iz satelitskih posnetkov Sentinel-2
Študija možnosti za zaznavo košnje na gosti časovni vrsti vegetacijskega indeksa NDVI, izračunanega iz satelitskih posnetkov Sentinel-2 (vir Sinergise: Area Monitoring — Mowing Marker)

 


Faze projekta

DS1 – Vodenje projekta
DS2 – Pregled, izbira in priprava podatkovnih virov in infrastruktur za obdelavo podatkov
DS3 – Vzpostavitev okolja in procesov za obdelavo podatkov
DS4 – Priprava metodologije in postopka obdelave podatkov za določanje spremenljivk in atributov
DS5 – Integracija v proizvodni statistični proces SURS
DS6 – Priprava izročkov

 


Tip
Projekt

Tip projekta
raziskovalni projekt

Ključne besede
daljinsko zaznavanje
satelitski posnetki
raba tal
časovne vrste

Raziskovalna področja
Daljinsko zaznavanje T181