Vzpostavitev sistema za obdelavo podatkov opazovanja Zemlje (s študijo izvedljivosti) na primeru spremljanja kmetijskih zemljišč (trajno travinje in vlažnost tal)

research project
Osnovni Podatki

Opis


Ključne besede
daljinsko zaznavanje
satelitski posnetki
raba tal
časovne vrsteRaziskovalna področja
Daljinsko zaznavanje T181