asistent, mag. geografije

Telefon:
+386 (0)1 4706 502
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Magistriral iz geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja samodejnega zaznavanja geomorfoloških oblik iz digitalnega modela višin ter optičnih podob Zemeljskega površja. Za magistrsko delo je prejel priznanje Oddelka za geografijo FF, UL ter nagrado Gdi GISDATA. Zaposlen je na Oddelku za daljinsko zaznavanje. Sodeluje pri avtomatizaciji postopkov zaznavanja in preučevanja sprememb rabe in pokritosti tal. Ukvarja se tudi s preučevanjem geomorfoloških značilnosti kraškega površja, kartografijo ter modeliranjem družbenih procesov prazgodovinskih skupnosti.

Izbrane publikacije
  • GRLJ, Aleš -GRIGILLO, Dejan, 2014, Uporaba digitalnega modela višin in satelitskega posnetka Rapid Eye za zaznavanje kraških kotanj in brezstropih jam Podgorskega krasa. Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani 42, tiskana izdaja.
  • STEPIŠNIK, Uroš -GRLJ, Aleš - RADOŠ, Denis - ŽEBRE, Manja, 2016, Geomorphology of Blidinje, Dinaric Alps (Bosnia and Herzegovina). Journal of Maps, 12 supplement 1, el. članek.
  • GRLJ, Aleš - GLAVAŠ, Vedrana, 2015, From Hill-fort to the mountain pass and back : a comparison of three path finding methods. International Interdisciplinary Conference Movements, Narratives&Landscapes, University of Zadar, Croatia, 5th-7th June 2015, prispevek na konferenci.
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Center odličnosti Vesolje-SI (center odličnosti • 18. marec 201031. december 2018)

Življenjepis

Magister geografije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2014

Raziskovalna področja

Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510 

Ključne besede

geomorfologija 

Priznanja in nagrade

priznanje Oddelka za geografijo FF, UL ter nagrada Gdi GISDATA