Skip to main content
Peter Pehani
strokovno osebje, univ. dipl. inž. fizike

+386 1 4706 437

peter.pehani@zrc-sazu.si


Povezave


Peter Pehani se v zadnjih letih največ ukvarja s samodejno in pol-samodejno obdelavo velikih količin satelitskih podatkov, predvsem prosto dostopnih posnetkov programa Kopernik (optičnih posnetkov Sentinel-2 in radarskih posnetkov Sentinel-1). Sodeluje tudi pri različnih fazah obdelave optičnih satelitskih posnetkov visoke in zelo visoke ločljivosti (npr. RapidEye, SPOT oziroma Pleiades, WordView-2/3/4), od izdelave ortorektificirfanih posnetkov (*) do tematskih kart za različna področja (npr. naravne nesreče, gozdarstvo, statistika, raba tal/pokrovnost).

Bil je integrator razvoja procesne verige STORM za povsem samodejno obdelavo optičnih satelitskih posnetkov, ki so jo člani Oddelka za daljinsko zaznavanje IAPŠ ZRC SAZU v začetni fazi razvili v okviru Centra odličnosti Vesolje-SI. Zadnja leta pa razvoj STORM-a poteka v veliki meri neodvisno od CO Vesolje-SI. Med številnimi podsklopi pri razvoju verige STORM je P.P zadolžen predvsem za razvoj podmodula za poravnavo satelitskega posnetka na vektorsko masko cest, ki je v procesu ortorektifikacije ključen za pridobitev natančnih oslonilnih točk.

V zadnjem času sodeluje tudi pri razvoju postopka za obdelavo optičnih posnetkov prvega slovenskega satelita NEMO-HD. Satelit NEMO-HD upravlja CO Vesolje-SI. Izstreljen je bil septembra 2020.

 

(*) Ortorektifikacija je ena od temeljnih stopenj obdelave optičnih satelitskih posnetkov. Šele po ortorektifikaciji je posnetek pravilno geo-pozicionir, zato ga je možno enakovredno uporabiti skupaj z ostalimi prostorskimi (geolociranimi) podatki. Posnetek, ki gre skozi proces ortorektifikacije, se imenuje ortorektificiran posnetek ali kratko orto-posnetek.

Modri znak ZRC SAZU, 2017

Univerzitetni diplomirani inženir fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, 1996

Ključne besede
daljinsko zaznavanje
samodejna obdelava
obdelava satelitskih posnetkov
ortorektifikacija
naravne nesreče