samostojni strokovni sodelavec, univ. dipl. inž. fizike

Telefon:
+386 (0)1 4706 437
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Sodeluje pri različnih fazah samodejne obdelave satelitskih posnetkov, od ortorektifikacije do izdelave produktov za področja: naravne nesreče, klasifikacija in vizualizacija. Bil je integrator razvoja procesne verige za samodejno obdelavo optičnih satelitskih posnetkov, ki so jo člani Oddelka za daljinsko zaznavanje razvili v okviru Centra odličnosti Vesolje-SI.

Kot spletni kartograf je vzpostavil spletno predstavitev izsledkov arheoloških rekognosciranj na jugovzhodu mehiške zvezne države Campeche ter javno dostopni aplikaciji Interaktivna karta Slovenije z zbirkami ZRC SAZU in Kras,

Izbrane publikacije
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Center odličnosti Vesolje-SI (center odličnosti • 18. marec 201031. december 2018)

Vizualizacija s pomočjo deleža vidnega neba (ang. Sky-View Factor) (raziskava • 1. februar 2010)

NEREIDS - Nove storitvene zmogljivosti za integriran in napreden pomorski nadzor (okvirni program • 1. junij 201131. maj 2014)

Življenjepis

Univerzitetni diplomirani inženir fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, 1996

Ključne besede

spletna kartografija • daljinsko zaznavanje • obdelava satelitskih posnetkov • naravne nesreče • samodejna obdelava 

Priznanja in nagrade

Modri znak ZRC SAZU, 2017