samostojni strokovni sodelavec, univ. dipl. inž. fizike

Telefon:
+386 (0)1 4706 437
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Sodeluje pri različnih fazah samodejne obdelave satelitskih posnetkov, od ortorektifikacije do izdelave produktov za področja: naravne nesreče, klasifikacija in vizualizacija. Bil je integrator razvoja procesne verige za samodejno obdelavo optičnih satelitskih posnetkov, ki so jo člani Oddelka za daljinsko zaznavanje razvili v okviru Centra odličnosti Vesolje-SI.

Kot spletni kartograf je vzpostavil spletno predstavitev izsledkov arheoloških rekognosciranj na jugovzhodu mehiške zvezne države Campeche ter javno dostopni aplikaciji Interaktivna karta Slovenije z zbirkami ZRC SAZU in Kras,

Izbrane publikacije
  • PEHANI, Peter – Klemen ČOTAR – Aleš MARSETIČ – Janez ZALETELJ – Krištof OŠTIR, 2016, Automatic geometric processing for very high resolution optical satellite data based on vector roads and orthophotos. Remote sensing 8 (4), spletna izdaja.
  • OŠTIR, Krištof – Klemen ČOTAR – Aleš MARSETIČ – Peter PEHANI – Matej PERŠE – Klemen ZAKŠEK – Janez ZALETELJ – Tomaž RODIČ, 2015, Automatic near-real-time image processing chain for very high resolution optical satellite data. V: G. Schreier, P. E. Skrovseth, H. Staudenrausch (ur.), 36th International Symposium on Remote Sensing of Environment, 11-15 May 2015, Berlin (ISPRS Archives, ISSN 2194-9034, vol. XL-7/W3 (2015)): 669-676.
  • ĐURIĆ, Nataša – Peter PEHANI – Krištof OŠTIR, 2014, Application of in-segment multiple sampling in object-based classification. Remote sensing 6 (12): 12138-12165.
  • KOKALJ, Žiga – Peter PEHANI – Helen GOODCHILD – Vincent L. GAFFNEY – Krištor OŠTIR, 2013, Crossing borders: a multi-layer GIS mapping framework for the cultural management of the Mundo Maya Region. V: Eugene Chang, Vincent L. Gaffney, Henry Chapman (ur.), Visual heritage in the digital age, Springer series on cultural computing, London: Springer, 169-182.
  • VELJANOVSKI, Tatjana – Urška KANJIR – Peter PEHANI – Krištof OŠTIR – Primož KOVAČIČ, 2012, Object-based image analysis of VHR satellite imagery for population estimation in informal settlement Kibera-Nairobi, Kenya. V: Boris Escalante-Ramírez (ur.), Remote sensing: applications, Rijeka: InTech, 407-434.
     
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Center odličnosti Vesolje-SI (center odličnosti • 18. marec 201031. december 2018)

Vizualizacija s pomočjo deleža vidnega neba (ang. Sky-View Factor) (raziskava • 1. februar 2010)

NEREIDS - Nove storitvene zmogljivosti za integriran in napreden pomorski nadzor (okvirni program • 1. junij 201131. maj 2014)

Življenjepis

Univerzitetni diplomirani inženir fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, 1996

Ključne besede

spletna kartografija • daljinsko zaznavanje • obdelava satelitskih posnetkov • naravne nesreče • samodejna obdelava 

Priznanja in nagrade

Modri znak ZRC SAZU, 2017