Peter Pehani

samostojni strokovni sodelavec, univ. dipl. inž. fizike+386 (0)1 4706 437

peter.pehani@zrc-sazu.si
Sodeluje pri različnih fazah samodejne obdelave satelitskih posnetkov, od ortorektifikacije do izdelave produktov za področja: naravne nesreče, klasifikacija in vizualizacija. Bil je integrator razvoja procesne verige za samodejno obdelavo optičnih satelitskih posnetkov, ki so jo člani Oddelka za daljinsko zaznavanje razvili v okviru Centra odličnosti Vesolje-SI.

Kot spletni kartograf je vzpostavil spletno predstavitev izsledkov arheoloških rekognosciranj na jugovzhodu mehiške zvezne države Campeche ter javno dostopni aplikaciji Interaktivna karta Slovenije z zbirkami ZRC SAZU in Kras,

Modri znak ZRC SAZU, 2017
NEREIDS - Nove storitvene zmogljivosti za integriran in napreden pomorski nadzor ( okvirni_program • 01. junij 2011 - 31. maj 2014)
Center odličnosti Vesolje-SI ( centerodlicnosti • 18. marec 2010 - 31. december 2018)
Vizualizacija s pomočjo deleža vidnega neba (ang. Sky-View Factor) ( raziskava • 01. februar 2010 - 05. december 2021)

Univerzitetni diplomirani inženir fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, 1996

Ključne besede
samodejna obdelava
naravne nesreče
obdelava satelitskih posnetkov
spletna kartografija
daljinsko zaznavanje