mlada raziskovalka, mag. upravljanja z naravnimi viri

Raziskovalna dejavnost

Liza Stančič je mlada raziskovalka na Oddelku za daljinsko zaznavanje IAPŠ in doktorska študentka Varstva okolja na Univerzi v Ljubljani. Ukvarja se z razvojem kazalcev trajnostnega razvoja na podlagi analize satelitskih posnetkov. Njena doktorska raziskava vključuje analizo dolge časovne vrste podatkov opazovanja Zemlje za spremljanje sprememb v količini in vzorcih sedimentacije v rekah. Poleg tega jo zanimajo tudi ekosistemske storitve rečnih in gozdnih okolij, upravljanje z naravnimi viri, invazivne rastlinske vrste in GIS.

Izbrane publikacije
  • STANČIČ, Liza, REPE, Blaž. Postfire succession : selected examples from the Karst region, southwest Slovenia. Acta geographica Slovenica, ISSN 1581-6613. [Tiskana izd.], 2018, 58, št. 1, str. 27-38, fotogr., zvd. https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1942, doi: 10.3986/AGS.1942.
  • STANČIČ, Liza. Ocena gospodarske vloge robinije (Robinia pseudoacacia) v zahodni Sloveniji. V: JURC, Maja (ur.). Invazivne tujerodne vrste v gozdovih ter njihov vpliv na trajnostno rabo gozdnih virov : zbornik prispevkov posvetovanja z mednarodno udeležbo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 2016, str. 177183.
  • STANČIČ, Liza, VELJANOVSKI, Tatjana. Earth observationbased environmental indicators in support of SDG monitoring and fragility assessment in arid zones : predstavitev posterja na delavnici United Nations/Austria Symposium "Space for the sustainable development goals", Gradec (Avstrija), 19. sep. 2018.
Življenjepis

Univerzitetna diplomirana geografinja, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2014

Magistrica upravljanja z naravnimi viri, Univerza v Edinburgu, 2015

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Daljinsko zaznavanje T181 

Ključne besede

trajnostni razvoj • daljinsko zaznavanje • naravni viri • hidrogeografija • ekosistemske storitve • GIS 

Priznanja in nagrade

Najboljša magistrska naloga in Največji prispevek k programu na MSc Integrated Resource Management Univerze v Edinburgu