dr. Liza Stančič
asistentka z doktoratom, doktorica geodetskih znanosti za področje daljinskega zaznavanja

+ 386 1 4706 496

liza.stancic@zrc-sazu.si
Liza Stančič je mlada raziskovalka na Oddelku za daljinsko zaznavanje IAPŠ in doktorska študentka Varstva okolja na Univerzi v Ljubljani. Njena doktorska raziskava vključuje analizo dolge časovne vrste podatkov opazovanja Zemlje za spremljanje sprememb v količini in vzorcih sedimentacije v rekah. Pri tem uporablja analizo vsebnosti spektralnega signala optičnih satelitskih posnetkov. Poleg tega jo zanimajo tudi ekosistemske storitve rečnih in gozdnih okolij, upravljanje z naravnimi viri, invazivne rastlinske vrste, GIS in interdisciplinarne raziskave predvsem v povezavi z geografijo ter antropologijo.

Najboljša magistrska naloga in Največji prispevek k programu na MSc Integrated Resource Management Univerze v Edinburgu

Univerzitetna diplomirana geografinja, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2014

Magistrica upravljanja z naravnimi viri, Univerza v Edinburgu, 2015

Doktorica znanosti, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2022

Raziskovalna področja
Geologija, fizična geografija P005
Daljinsko zaznavanje T181

Ključne besede
GIS
ekosistemske storitve
hidrogeografija
naravni viri
daljinsko zaznavanje
trajnostni razvoj