znanstveni sodelavec, univ. dipl. inž. geodezije

Telefon:
+386 (0)1 4706 494
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Glavno znanstveno prodročje zanimanja je uporaba fotogrametrije v daljinskem zaznavanju. Poleg fotogrametrije (ortorektifikacija, izdelava DMP) njegovo področje delovanja obsega registracijo in obdelavo optičnih satelitskih posnetkov, prostorske analize in lidar. Veliko se posveča tudi avtomatizaciji predobdelave podatkov z inovativnimi modeli. Sodeluje tudi pri projektiranju in izdelavi prvega slovenskega satelita, kjer je zadolžen za obdelavo podatkov v zemeljski postaji. Izvaja tudi terensko delo in obdelavo ter vizualizacijo podatkov na arheoloških projektih v Mehiki. Trenutno sodeluje na več projektih s področja daljinskega zaznavanja in GIS-ov s poudarkom na samodejni ortorektifikaciji in izdelavi produktov.

Izbrane publikacije
  • PEHANI, Peter, ČOTAR, Klemen, MARSETIČ, Aleš, ZALETELJ, Janez, OŠTIR, Krištof. Automatic geometric processing for very high resolution optical satellite data based on vector roads and orthophotos. Remote sensing, ISSN 2072-4292. [Online ed.], 2016, vol. 8, iss. 4, ilustr. http://www.mdpi.com/2072-4292/8/4/343, doi: 10.3390/rs8040343. [COBISS.SI-ID 39753261]
  • MARSETIČ, Aleš, OŠTIR, Krištof, KOSMATIN FRAS, Mojca. Automatic orthorectification of high-resolution optical satellite images using vector roads. IEEE transactions on geoscience and remote sensing, ISSN 0196-2892. [Print ed.], 2015, vol. 53, iss. 11, str. 6035-6047, doi: 10.1109/TGRS.2015.2431434. [COBISS.SI-ID 38502189]
  • MARSETIČ, Aleš, KOKALJ, Žiga, OŠTIR, Krištof, 2012 , Vpliv stiskanja JPEG2000 z izgubami na klasifikacijo posnetkov WorldView-2 = Effects of lossy JPEG2000 compression method on WorldView-2 image classification. Geodetski vestnik 56 (2): 275-289.
  • MARSETIČ, Aleš, OŠTIR, Krištof, 2010, Izdelava digitalnega modela površja in ortopodob iz stereo posnetkov Ikonos, zajetih v istem preletu. Geod. vestn. 54 (3): 417-448.
  • MARSETIČ, Aleš, OŠTIR, Krištof, 2007, Uporaba satelitskih posnetkov SPOT za izdelavo ortopodob. Geod. vestn. 51 (1): 69-84.

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Servis za samodejno ortorektifikacijo visokoločljivih optičnih satelitskih posnetkov (raziskovalni projekt • 17. junij 201916. junij 2020)

Samodejna izdelava popolnih ortoposnetkov iz podatkov zelo visoke ločljivosti (podoktorski raziskovalni projekt • 1. maj 201730. april 2019)

Center odličnosti Vesolje-SI (center odličnosti • 18. marec 201031. december 2018)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Univerzitetni diplomirani inženir geodezije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2005

Doktor znanosti, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, 2015

Raziskovalna področja

Geodezija P515 • Daljinsko zaznavanje T181 • Vesoljska tehnologija T320 

Ključne besede

daljinsko zaznavanje • rektifikacija in obdelava satelitskih posnetkov • fotogrametrija • lidar 

Priznanja in nagrade

Srebrni znak ZRC SAZU, 2016