dr. Aleš Marsetič
znanstveni sodelavec, univ. dipl. inž. geodezije

+386 1 4706 494

ales.marsetic@zrc-sazu.si


Povezave


Njegovo glavno znanstvenoraziskovalno prodročje dela je uporaba fotogrametrije v daljinskem zaznavanju. Poleg fotogrametrije (ortorektifikacija, izdelava digitalnih modelov površja) njegovo področje delovanja obsega registracijo in obdelavo optičnih satelitskih posnetkov, prostorske analize in obdelavo podatkov laserskega skeniranja (lidar). Raziskovalno se posveča tudi avtomatizaciji predobdelave podatkov z inovativnimi modeli, ki so bili med drugim uporabljeni v procesni verigi STORM.
Sodeluje tudi pri upravljanju in obdelavi podatkov prvega slovenskega satelita NEMO-HD. Zadolžen je za razvoj in implementacijo algoritmov za radiometrično in geometrično predobdelavo posnetkov in videoposnetkov satelita.
Poleg temeljnih raziskav svoje znanje iz matične vede, geodezije, uspešno uporablja tudi na drugih področjih raziskav. Sodeloval je na petih arheoloških ekspedicijah v mehiški zvezni državi Campeche, ki jih že leta uspešno vodi prof. dr. Ivan Šprajc. Na terenskem delu vodi in izvaja izmero in kartiranje arheoloških najdišč ter obdelavo in 3-razsežno vizualizacijo podatkov terena in arhitekturne dediščine civilizacije Majev.
Trenutno sodeluje na več projektih s področja daljinskega zaznavanja in GIS-ov s poudarkom na samodejni ortorektifikaciji in izdelavi produktov

Srebrni znak ZRC SAZU, 2016
Nagrada za prvo mesto na "The 3rd Mission Idea Contest for Micro/Nano-Satellite Utilization", 2014, konferenca UNISEC Global, Kitakyushu, Japan

 

Študija izvedljivosti mikrosatelita za daljinsko zaznavanje (aplikativni • 01. februar 2008 - 31. december 2011)
Center odličnosti Vesolje-SI (centerodlicnosti • 18. marec 2010 - 31. december 2018)
Servis za samodejno ortorektifikacijo visokoločljivih optičnih satelitskih posnetkov (raziskovalni • 17. junij 2019 - 16. junij 2020)
Samodejna izdelava popolnih ortoposnetkov iz podatkov zelo visoke ločljivosti (podoktorski_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2019)
Regionalni projekt Chactún: raziskava arheološke pokrajine v osrednjem majevskem nižavju (raziskovalni • 01. januar 2016 - 31. december 2018)

Univerzitetni diplomirani inženir geodezije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2005

Doktor znanosti, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, 2015

Raziskovalna področja
Geodezija P515
Daljinsko zaznavanje T181
Vesoljska tehnologija T320

Ključne besede
lidar
fotogrametrija
daljinsko zaznavanje
rektifikacija in obdelava satelitskih posnetkov