znanstveni svetnik, univ. dipl. inž. fizike

Raziskovalna dejavnost

Glavno področje njegovega dela je optično in radarsko daljinsko zaznavanje. Opravljal je študije površja z radarsko interferometrijo, se ukvarjal z izdelavo digitalnih modelov višin, rabo in pokrovnostjo tal, po-obdelavo in mehko klasifikacijo. Tehnike daljinskega zaznavanje je uporabil pri opazovanju naravnih nesreč, zaznavanju sprememb, analizi arheoloških najdišč ter zaznavanju in modeliranju paleo okolja in reliefa. Ukvarja se z razvojem tehnologije malih satelitov za opazovanje Zemlje. Je avtor prvega preglednega monografskega dela o daljinskem zaznavanju v slovenščini ter številnih člankov o daljinskem zaznavanju, geografskih informacijskih sistemih in računalnistvu. Redno se udeležuje znanstvenih srečanj, kot gostujoči raziskovalec pa je za daljše obdobje obiskal Hasylab (DESY, Nemcija), Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung (Technische Universität Wien, Avstrija), Österreichische Akademie der Wissenschaften (Avstrija) in Centre National de la Recherche Scientifique (Francija).

Kot redni predavatelj je zaposlen na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, kjer predava več do- in podiplomskih predmetov s področja daljinskega zaznavanja in obdelave satelitskih posnetkov.

Izbrane publikacije
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Antropološke in prostorske raziskave (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Center odličnosti Vesolje-SI (center odličnosti • 18. marec 201031. december 2018)

NEREIDS - Nove storitvene zmogljivosti za integriran in napreden pomorski nadzor (okvirni program • 1. junij 201131. maj 2014)

Življenjepis

Univerzitetni diplomirani inženir fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, 1994
Magister geodezije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 1997
Doktor znanosti, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2000

Raziskovalna področja

Daljinsko zaznavanje T181 • Vesoljska tehnologija T320 

Ključne besede

daljinsko zaznavanje • obdelava satelitskih posnetkov • mali sateliti 

Priznanja in nagrade

Algoritem za filtriranje lidarskih podatkov REIN (REpetetative INterpolation) je bil na Slovenskem forumu inovacij izbran kot ena izmed najboljših inovacij v letu 2007. • Zlati znak ZRC SAZU, 2011.