prof. dr. Krištof Oštir

znanstveni svetnik, univ. dipl. inž. fizike01 4706 496

kristof@zrc-sazu.si
Glavno področje njegovega dela je optično in radarsko daljinsko zaznavanje. Opravljal je študije površja z radarsko interferometrijo, se ukvarjal z izdelavo digitalnih modelov višin, rabo in pokrovnostjo tal, po-obdelavo in mehko klasifikacijo. Tehnike daljinskega zaznavanje je uporabil pri opazovanju naravnih nesreč, zaznavanju sprememb, analizi arheoloških najdišč ter zaznavanju in modeliranju paleo okolja in reliefa. Ukvarja se z razvojem tehnologije malih satelitov za opazovanje Zemlje. Je avtor prvega preglednega monografskega dela o daljinskem zaznavanju v slovenščini ter številnih člankov o daljinskem zaznavanju, geografskih informacijskih sistemih in računalnistvu. Redno se udeležuje znanstvenih srečanj, kot gostujoči raziskovalec pa je za daljše obdobje obiskal Hasylab (DESY, Nemcija), Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung (Technische Universität Wien, Avstrija), Österreichische Akademie der Wissenschaften (Avstrija) in Centre National de la Recherche Scientifique (Francija).

Kot redni predavatelj je zaposlen na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, kjer predava več do- in podiplomskih predmetov s področja daljinskega zaznavanja in obdelave satelitskih posnetkov.

Zlati znak ZRC SAZU, 2011.
Algoritem za filtriranje lidarskih podatkov REIN (REpetetative INterpolation) je bil na Slovenskem forumu inovacij izbran kot ena izmed najboljših inovacij v letu 2007.
Center odličnosti Vesolje-SI (centerodlicnosti • 18. marec 2010 - 31. december 2018)
NEREIDS - Nove storitvene zmogljivosti za integriran in napreden pomorski nadzor (okvirni_program • 01. junij 2011 - 31. maj 2014)
Antropološke in prostorske raziskave (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)

Univerzitetni diplomirani inženir fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, 1994
Magister geodezije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 1997
Doktor znanosti, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2000

Raziskovalna področja
Daljinsko zaznavanje T181
Vesoljska tehnologija T320

Ključne besede
mali sateliti
daljinsko zaznavanje
obdelava satelitskih posnetkov