Dr. Peter Lamovec

znanstveni sodelavec, univ. dipl. inž. geodezije+ 386 1 4706 530

peter.lamovec@zrc-sazu.si
Njegovo področje dela obsega celoten postopek obdelave satelitskih posnetkov od njihovega zajema, predobdelave, analize, kartiranja do distribucije rezultatov. Glavno področje raziskovanja je uporaba satelitskih posnetkov za potrebe prepoznavanja ob naravnih nesrečah prizadetih površin in ocena nastale škode. Namen njegovih raziskav je razvijanje postopkov za hitrejšo pomoč prizadetemu prebivalstvu in zagotavljanje večje varnosti pred naravnimi nesrečami v prihodnje. Pri svojem delu izkorišča prostorske analize z GIS in geostatistiko v kombinaciji s tehnikami strojnega učenja. Redno se udeležuje znanstvenih srečanj ter sodeluje na več nacionalnih in mednarodnih projektih s področja daljinskega zaznavanja.

Univerzitetni diplomirani inženir geodezije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2008

Doktor znanosti, interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja, Univerza v Ljubljani, 2013

Raziskovalna področja
Geodezija P515
Daljinsko zaznavanje T181

Ključne besede
varovanje okolja
kartografija
obdelava posnetkov
daljinsko zaznavanje