mlada raziskovalka, magistrica socialne in kulturne antropologije

Telefon:
+386 (0)1 4706 535
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Nastja Slavec je od oktobra 2020 zaposlena kot mlada raziskovalka na Oddelku za antropološke študije IAPŠ. Vpisana je na doktorski študij antropologije na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Med njena raziskovalna zanimanja sodijo lingvistična antropologija, preučevanje narodnih, etničnih in jezikovnih manjšin ter antropologija plesa.

Nastja je magistrirala na evropskem skupnem magistrskem študijskem programu »KREOL – Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi«, v okviru katerega se je izobraževala na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Univerze v Ljubljani ter Oddelku za antropologijo Irske nacionalne univerze v Maynoothu. V svojem magistrskem delu z naslovom »‘To have’ Irish in Corca Dhuibhne: Language ideologies and practices in a minority language community« je obravnavala jezikovne ideologije in prakse med pripadniki irske jezikovne skupnosti na polotoku Corca Dhuibhnu na zahodu Irske. Za delo je prejela več nagrad.

Življenjepis

Nastja Slavec je leta 2015 diplomirala iz fizike na Univerzi v Trstu, leta 2019 pa je na Univerzi v Ljubljani magistrirala iz socialne in kulturne antropologije na evropskem skupnem magistrskem programu KREOL – Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. Na obeh stopnjah študija je prejela Erasmus štipendijo, in sicer za enoletno študijsko izmenjavo na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Oviedu v Španiji (2013/2014) ter za obiskovanje drugega letnika magistrskega programa KREOL na Irski nacionalni univerzi v Maynoothu (2017/2018).

Raziskovalna področja

Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

Socialna in kulturna antropologija • lingvistična antropologija • manjšine • antropologija plesa 

Priznanja in nagrade

Nahtigalova nagrada Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020 • Nagrada Slovenskega raziskovalnega inštituta iz Trsta za najboljše magistrsko delo o slovenski manjšini ali drugih manjšinah, 2020 • Nagrada Evropske zveze državnih jezikovnih inštitutov EFNIL za najboljše magistrsko delo v Evropi na področju rabe jezika, jezikovne politike in večjezičnosti, 2020.