znanstvena sodelavka

Telefon:
01 4706 535
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Nataša Gregorič Bon je socialna antropologinja, ki že vrsto let raziskuje v Albaniji, kjer se ukvarja s temami kot so: prostorska antropologija, (ne)gibanje in (ne)mobilnost, dinamika meja, evropeizacija, antropologija infrastrukture, antropologija prihodnosti in antropologija vode. Je avtorica monografije Prostori neskladij, ki je bila leta 2015 prevedena v albanski jezik in izdana pri Založbi Morava, Albanija; soavtorica monografije (Ne)gibanje in vzpostavljanje kraja; in sourednica zbornika Moving Places (Berghahn Books, 2016). Od leta 2008 je urednica knjižnjih recenzij pri reviji Anthropological Notebooks, od leta 2013 pa tudi sourednica zbirke Prostor, kraj, čas. V letih svojega raziskovanja je bila gostujoča raziskovalka na Univerzi v Canberri (Avstralija), na School of Slavonic and East European Studies (SSEES), UCL (VB), gostujoča predavateljica na Aleksanteri institute, Univerza v Helsinkih (Finska) in na Centre of South Eastern and European Studies (CSEES), Univerza v Gradcu (Avstrija, 2014).

Nataša Gregorič Bon je nosilka predmeta Prostor in gibanje: Antropologija lokacij in migracij na modulu Antropologija: Razumevanje svetotvornih praks. Podiplomskašola ZRC SAZU.

Izbrane publikacije
 • GREGORIČ BON, Nataša, 2017. Movement matters: The case of southern Albania. V: de Rapper, Gilles (ur.). Albanie: Renaissance d´ unediscipline, EthnologieFrançaise, 47 (2): 301-308.
 • –––––, 2017. Silenced border crossing and gendered material flows in southern Albania. V: Donnan, Hastings (ur.), Hurd, Madeleine (ur.), Leutloff-Grandits, Carolin (ur.). Migrating borders and moving times: temporality and the crossing of borders in Europe, (Rethinking borders). Manchester: Manchester University Press, str. 140-156.
 • GREGORIČ BON, Nataša, REPIČ, Jaka, 2016. Introduction. V: Gregorič Bon, Nataša (ur.), Repič, Jaka (ur.). Moving places: relations, return, and belonging, (EASA series, 29). New York; Oxford: Berghahn, str. 1-20.
 • GREGORIČ BON, Nataša, 2016. Rooting routes: (non-) movements in southern Albania. V: Gregorič Bon, Nataša (ur.), Repič, Jaka (ur.). Moving places: relations, return, and belonging, (EASA series, 29). New York; Oxford: Berghahn, str. 63-84.
 • –––––, 2015. Hapësira mospërputhjesh: etnografi hapësire dhe vendi në fshatin Dhërmi/Drimades, Shqipëria e Jugut. Tiranë: Morava.
 • GREGORIČ BON, Nataša, Jaka REPIČ in Alenka JANKO SPREIZER, 2013. (Ne)gibanje in vzpostavljanje kraja (Zbirka Prostor, kraj, čas). Ljubljana: Založba ZRC.
 • GREGORIČ BON, Nataša, 2014. Secular journeys, sacred places: pilgrimage and home-making in the Himarë/Himara of Southern Albania area. V: Eade, John, Mario Katić (ur.). Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe: Crossing the Borders. Surrey: Asgate.
 • –––––, 2010, Migrant routes and local roots: negotiating property in Dhërmi/Drimades of Southern Albania. V: Bönisch-Brednich, Brigitte, Catherine Trundle (ur.). Local lives: Migration and the politics of place, (Studies in migration and diaspora). Surrey: Ashgate, str. 17-30.
 • –––––, 2008a, Prostori neskladij: etnografija prostora in kraja v vasi Dhërmi/Drimades, Južna Albanija. Ljubljana: Založba ZRC.
 • –––––, 2008b, Storytelling as a spatial practice in Dhërmi/Drimades of southern Albania. Anthropological Notebooks.14 (2): 7-29.
 • –––––, 2008c, "Where are we? Europe or Albania": regionalism as seen by the local people of Dhërmi/Drimades in southern Albania. Dve domovini/Two Homelands, 27: 83-106.
 • –––––, 2008d, Negotiating Rubbish in Dhermi/Drimades of Southern Albania. Tourism, Culture and Communication. 8 (2): 123-134.
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Etnografije kopenskih in vodnih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti (raziskovalni projekt • 1. julij 201430. junij 2017)

Misliti bodočnost: primerjalna antropološka študija pričakovanj v jugovzhodni Evropi (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 201631. december 2018)

Antropološke in prostorske raziskave (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2020)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Univerzitetna diplomirana kulturologinja, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 2001
Magistra znanosti, Fakulteta za podiplomski humanistični študij ISH, Ljubljana, 2004
Doktorica znanosti, Univerza v Novi Gorici, 2008

Ključne besede

socialna antropologija • antropologija prostora in kraja • postkomunizem • mobilnost in migracije • evropeizacija • Albanija