Evropeizacija in pojav novih regionalizmov na mejah Evrope: Primer Himarë/Himare v južni Albaniji

podoktorski raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Padec socializma oz. komunizma v devetdesetih letih preteklega stoletja je skupaj s procesom demokratizacije, liberalizacije in širitve ‘regionalne’ politike Evropske unije vplival na ponovno vzpostavitev lokalnih avtonomij, predvsem na tistih območjih, kjer sta drugost in drugačnost prebivalcev predstavljali težavno vprašanje nacionalne politike že v obdobju totalitarizma. Izhodiščno raziskovalno območje je občina Himarë/Himara v južni Albaniji, kjer so rezultati daljše antropološke raziskave pokazali, da padec komunizma vodi v preimenovanje ali odstranjevanje simbolov preteklega sistema in ponovno pisanje zgodovine. Slednje se v Himarë/Himari odraža v vračanju in rekonstrukciji starodavne preteklosti, na temelju katere domačini ustvarjajo avtonomnost in raznolikost omenjenega območja. Izhodiščna hipoteza predpostavlja, da v procesu rekonstrukcije preteklosti domačini Himarë/Himare poustvarjajo regionalno pripadnost in zemljevidijo svoj prostor kot ‘regijo’, ki jo na eni strani vključujejo in na drugi izključujejo iz ‘Evrope’. Namen raziskave je prikaz in analiza lokalnih predstav in idealov o ‘Evropi’ oz. Evropski uniji. Lokalni pomeni in predstave o ‘Evropi’ so pogosto sinonimi želja o boljši prihodnosti, modernizaciji in priznanju raznolikosti in dinstinktivnosti prebivalcev. Eden od ciljev raziskave je tudi prikazati, kako lokalne elite, domačini, povratniki in izseljenci konstruirajo evropskost in rekonfigurirajo dinstinktivnost ‘svojega’ kraja. Projekt temelji na analizi vsakdanjih praks, diskurzov in konfiguracij mehanizmov moči, skozi katere domačini v okviru geografsko, politično in zgodovinsko spremenljivih meja opredeljujejo svoj prostor in producirajo občutek vključenosti in hkrati izključenosti iz ‘Evrope’.