Skip to main content

Misliti bodočnost: primerjalna antropološka študija pričakovanj v jugovzhodni Evropi

Opis

Kako mislimo prihodnost v negotovih časih? Kako upravljamo s tistim, česar še ni? Kakšna pričakovanja do prihodnosti imajo tisti, ki svojo sedanjost razumejo predvsem znotraj diskurzov tveganja in nezanesljivosti?

Antropološka primerjalna študija dokumentira in preučuje različne diskurzivne strategije ter materialne in afektivne prakse, s pomočjo katerih ljudje v Srbiji, Albaniji in Sloveniji razmišljajo in načrtujejo svojo prihodnost. Raziskavo še posebej zanima, kako čustvujejo, razumejo svet in h katerim strategijam se zatekajo tisti, ki si še posebej prizadevajo aktivno vplivati na lastne in družbene scenarije bodočnosti. Specifičen cilj raziskave je zato preučiti, kako bodočnost zamišljajo in kako z njo upravljajo t.i. družbeni podjetniki. V kontekstu projekta družbene podjetnike definiramo kot kreativne stratege, ki se do prihodnosti ne izrekajo le skozi ponujanje določenih tržnih produktov, marveč osmišljajo alternativne načine za strukturno spreminjanje družbenih, okoljskih in političnih pogojev. Raziskava želi razumeti, na kakšen način tovrstne družbeno-podjetniške iniciative sooblikujejo nove oblike družbenosti in subjektivnosti. Prispevati želi k globljemu vpogledu v sodobno razumevanje predstav pričakovanja, upanja, neuspeha, dvoma – saj vse te modalnosti igrajo veliko vlogo pri načrtovanju prihodnosti.

Projektna skupina se sestoji iz vodje raziskovalnega projekta, treh raziskovalcev in dveh raziskovalnih svetovalcev, ki so v različnih kapacitetah zaposleni na projektu za dobo 36 mesecev. Vsi raziskovalci imajo dolgoletne izkušnje, priznano ekspertizo ter zavidljivo bibliografijo objav. Vsi tekoče govorijo delovne jezike (albanski, srbski in slovenski jezik) ter imajo vzpostavljena dinamična in kolaborativna raziskovalna omrežja oz. dostop do različnih podjetniških iniciativ in posameznikov.

 

RAZISKOVALNI DOSEŽKI PROJEKTNE SKUPINE

 

1. IZBRANI ZNANSTVENI PRISPEVKI V REVIJAH IN MONOGRAFIJAH

1.1. PETROVIĆ-ŠTEGER, M. 2018. O "odprtem pogledu" : miselne pokrajine in doživljanje časa družbenih podjetnikov in vizionarjev v današnji Srbiji. GSED, 58 (3/4): 7-24 [43775021] .

1.2.PETROVIĆ-ŠTEGER, M. 2016. Understanding self-care : passing and healing contemporary Serbia. V: BJERREGAARD, P. et al. Materialities of passing : explorations in transformation, transition and transience, London; New York: Routledge, 113-129 [40241197] .

1.3. PETROVIĆ-ŠTEGER, M. 2017. O ontološkem obratu in tem, kako antropologi vrednotimo in drugotimo druge in drugo. GSED, 57 (3/4): 12-17 [42390573] .

1.4. PETROVIĆ-ŠTEGER, M. 2018. Misliti prihodnost (v negotovih časih) : gostujoči uvodnik. GSED, 58 (3/4): 5-6 [43775277].

1.5. PETROVIĆ-ŠTEGER, M. 2016. On (failed) resonance. V: KIDDEY, R. (ur.). Discovery & recognition. Independent Social Research Foundation, London, 10: 39-47 [COBISS.SI-ID 40254509].

1.6. GREGORIČ BON, N. 2018. Poskusi tlakovanja prihodnosti: preobliko vanje mišljenjskih matric v praksah družbeno odgovornega podjetništva v Albaniji. GSED, 58 (3/4): 25-38 [43774765].

1.7. GREGORIČ BON, N. 2019. Neither the Balkans nor Europe: the "where" and "when" in present-day Albania. V: MONTGOMERY, David W. (ur.). Everyday life in the Balkans. Bloomington: Indiana University Press, 201-210 [44143917].

1.8. KOZOROG, M. 2016. Triggering movement in places of belonging: Jazz festival organizers as locals-cosmopolitans in a small Slovenian town. V: GREGORIČ in REPIČ (ur.). Moving places : relations, return, and belonging, (EASA series, 29). New York; Oxford: Berghahn, 105-125 [62790242].

1.9. KOZOROG, M. 2018. Normalen podjetnik" vs. "poseben aktivist" : iskanje ravnovesja med osebo in prihodnostjo. GSED, 58 (3/4): 51-63. [68308578].

1.10. KOZOROG, M. 2018. The ecosystem ideal and local neoliberalism of the young entrepreneur: the millennialsʼ entrepreneurial environment in Slovenia. Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 48 (41): 259-280. [68667234]

1.11. VODOPIVEC, N. 2018. Vizije prihodnosti in družbene spremembe v Sloveniji : podjetništvo, socialno podjetništvo in družbeno eksperimentiranje. GSED 58 (3/4): 39-50 [3876468].

1.12. VODOPIVEC, N. 2017. Creativity in production and work experiences from Slovenia. Traditiones, 1/2, 46, 127-147 [3796852].

1.13 TELBAN, B. 2017. Seeing and holding time : Karawari perceptions of temporalities, calendars and clocks. Time & society, 26 (2): 182-202 [38280237]

1.14. JELNIKAR, A. 2018. "Sveti eksperiment" : Misijonske zdravstvene sestre ali kako v Katoliški cerkvi redovnice postanejo zdravnice. GSED 58 (3/4) 77-90 [43774253].

 

2. IZBRANI PRISPEVKI NA KONFERENCAH

2.1. PETROVIĆ-ŠTEGER, M. 2019. Stepping out of Duration: Timescripting and Practices of Resourcing in Serbia : predavanje na Simpoziju Antropologija o konfiguracijah domišljije: Kakšne prihodnosti ustvarja sedanjost? = Symposium: Anthropology on the Configuration of Imagination: What Futures Belong to our Present?, 12. sept. 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 45123885].

2.2. PETROVIĆ-ŠTEGER, M. 2017. Entrepreneurial mindset and temporality of expectations in Serbia. "Market, Territoriality & Culture", U. Zadar, 10. jun. 2017 [41707821].

2.3. PETROVIĆ-ŠTEGER, M. 2018. Time works for us! : projecting hope and future in Serbia. Future Symposium "On Thinking, Crafting and Claiming the Future(s)", U. Helsinki, 13. feb. 2018 [42653741].

2.4. PETROVIĆ-ŠTEGER, M. 2019. Visioning a world : on exhaustion, care and regeneration in Serbia. Na 117. letnem posvetovanju American Anthropological Association (AAA) "Resistance, Resilience, Adaptation", San Jose (ZDA), 14. nov. 2018 [43930157].

2.5. GREGORIČ-BON, N. 2019. Remitted pasts and enriched futures in Albania : predavanje na Simpoziju Antropologija o konfiguracijah domišljije: Kakšne prihodnosti ustvarja sedanjost? = Symposium Anthropology on the Configuration of Imagination: What Futures Belong to our Present?, 12. sept. 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 45123629]

2.6. GREGORIČ BON, N. 2018. Restoring trust and building a better future in contemporary Albania.Na 117. letnem posvetovanju American Anthropological Association (AAA) "Resistance, Resilience, Adaptation", San Jose (ZDA), 14. nov [43929901].

2.7. GREGORIČ BON, N. 2018. Paving the future in contemporary Albania. V: On thinking, crafting and claiming the future(s): U. Helsinki [42655021].

2.8. GREGORIČ BON, N. 2018. What is your assessment of the ʼtemporal turnʼ in your field of studies?. V: Practices, materiality, places and temporality: new approaches in Albanian studies, 10-12 Oct, Tirana, Albania [43758893].

2.9. KOZOROG, M. 2016. Claiming the right to ride: Ethnography of MTB struggle for mountain trails in Slovenia. V: Anthropological legacies and human futures. [Milano: Università degli Studi di Milano-Bicocca [61914466].

2.10 KOZOROG, M. The Times of the Young Entrepreneur : predavanje na Simpoziju Antropologija o konfiguracijah domišljije: Kakšne prihodnosti ustvarja sedanjost? = Symposium Anthropology on the Configuration of Imagination: What Futures Belong to our Present?, 12. sept. 2019, Ljubljana.

2. 11. KOZOROG, M. 2017. Between activism and entrepreneurship: making the future of mountain biking tourism in Slovenia. V: BIRDIR, Kemal (ur.). Innovation, entrepreneurship and sustainability (Futourism 2017). U. Mersin, Turčija [65304418].

2.12. KOZOROG, M. 2017. The green and (self-)enterprising vision in Slovenia. V: Market, Territoriality and Culture: Interdisciplinary conference: U. Zadar [64562530].

2.13. KOZOROG, M. 2018. Becoming self-realized: personhood and ethics of young Slovenian entrepreneurs. V: Emotions, senses and affect in the context of Southeast Europe, U. Zadar [67882338].

2.14 VODOPIVEC, N. 2019. Reclaiming the Future (in Slovenia): Social Experimentations, the Power of Imagination and Hope : predavanje na Simpoziju Antropologija o konfiguracijah domišljije: Kakšne prihodnosti ustvarja sedanjost? = Symposium Anthropology on the Configuration of Imagination: What Futures Belong to our Present?, 12. sept. 2019, Ljubljana.

2.15. VODOPIVEC, N. Social and cultural aspects of socializing of transforming society and ransforming the self: entrepreneurial culture and new economies in Slovenia. V: Market, Territoriality and Culture: Interdisciplinary C. U Zadar [3731828].

2.16. TELBAN, B. 2019. Kin’s Future and Future Kin in Ambonwari, Papua New Guinea: predavanje na Simpoziju Antropologija o konfiguracijah domišljije: Kakšne prihodnosti ustvarja sedanjost? = Symposium Anthropology on the Configuration of Imagination: What Futures Belong to our Present?, 12. sept. 2019, Ljubljana.

2.17. TELBAN, B. "Wait!": crafting the future in Papua New Guinea. V: On thinking, crafting and claiming the future(s). U. Helsinki [42654509].

2. 18. JELNIKAR, A. 2019. Seekers of Inner Future in [the] Past: Medical Mission Sisters’ Quest for Humanity : predavanje na Simpoziju Antropologija o konfiguracijah domišljije: Kakšne prihodnosti ustvarja sedanjost? = Symposium Anthropology on the Configuration of Imagination: What Futures Belong to our Present?, 12. sept. 2019, Ljubljana.

 

3. PREDAVANJA

3.1. PETROVIĆ-ŠTEGER, M. 2017. On future and health in Serbia : predavanje na antropološki delavnici "Visions of Health in Anthropology", King's College, London (VB), 9. jun. 2017. [42391341]

3.2. PETROVIĆ-ŠTEGER, Maja. O času in vizionarstvu : gostujoče predavanje dodiplomskim študentom in delavnica pri predmetu "Vaje iz etnologije Slovenije" Filozofska fakulteta, 24. apr. 2018 [44159533].

3.3. KOZOROG, M. 2019. On the post-Yugoslav futures: an anthropological insight: predavanje na Center for global initiatives, U. Osaka (Japonska), 19. jan. 2019 [68898146].

3.4. KOZOROG, M. Oktober 2016- Junij 2018. Predavanja za študente etnologije in kulturne antropologije in študentska raziskava »Mladi podjetniki v Sloveniji: med nujo in vizijo, med iskanjem in ustvarjanjem prihodnosti« na osnovi projekta Misliti Bodočnost.

3.5 GREGORIČ BON, Nataša. The pervasive movements and migrations in contemporary Albania : predavanje podiplomskim študentom pri seminarju "Migration in Southeast Europe and East Asia: a Perspective Based on Ethnographic Case Studies", Nagoya University of Foreign Studies, Nisshin, Aichi Prefecture (JPN), 5. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 42797357].

 

4. RAZISKOVALNE DELAVNICE

4.1. PETROVIĆ-ŠTEGER, M. et al. 2017. Misliti bodočnost : primerjalna antropološka študija pričakovanj v jugovzhodni Evropi : predstavitev projekta v okviru raziskovalnega simpozija in delavnice z deležniki, Ljubljana, 16. jun. 2017. [42420525]

4.2. PETROVIĆ-ŠTEGER, M. et al. 2018. Ustvarjalnost, podjetništvo in vizionarstvo v Sloveniji, Albaniji in Srbiji, Ljubljana, 15. jun. 2018 [44141613].

4.3. GREGORIČ BON, N. in PETROVIĆ-ŠTEGER, M. 2017. Vodne poti in prihodnost : raziskovalne delavnice ZRC za otroke "Igrajmo se znanost!", Ljubljana, 27. jul. 2017 [41912109].

 

5. DOGODKI IN INTERVJUJI

5.1. PETROVIĆ-ŠTEGER, M. 2016. Kako mislimo mrtve, njihova telesa in telesne ostanke = How do we think the dead, their bodies and bodily remains? : predstavitev ključnih tem in pogovor z umetnico Tanio El Khoury v okviru mednarodnega festivala "Mesto žensk/City of Women", Galerija Škuc, 10. 10. 2016. [40659245].

5.2. PETROVIĆ-ŠTEGER, M. 2017. Na koncu vsi govorijo o življenju. 25.9.2017. Intervju z Agato Tomažič, ZRCalnik, ZRC SAZU. https://zrcalnik.zrc-sazu.si/na-koncu-vsi-govorijo-o-zivljenju/

 

6. SIMPOZIJ

»KAKŠNE PRIHODNOSTI USTVARJA NAŠA SEDANJOST? ANTROPOLOGIJA O KONFIGURACIJAH DOMIŠLJIJE«, 12.09.2019

Dogodek je sklenil projekt »Misliti bodočnost: Primerjalna antropološka študija v jugovzhodni Evropi« (2016-2019), ki ga je finančno podprla ARRS (J6-7480).

Leta 2014, v času, ko je pričujoči projekt nastajal, je posledice globalne finančne in gospodarske krize bilo čutiti vsepovsod. Govor o krizi in kriza kot razlagalni koncept sta se občutno zažirala tako v javno govorico kot tudi v govorico posameznikov, sploh kadar so opisovali svoje želje, strahove, prizadevanja in načrte. Cilj raziskovalnega projekta je bil razumeti, kako diskurz globalne krize rezonira v delih jugovzhodne Evrope, ki se jih tako v širši javnosti kot v družboslovju še vedno obravnava kot geopolitična krizna območja.

Gospodarska, politična, ekološka negotovost določene ljudi hromi pri načrtovanju, drugim pa daje zagon in motivacijo. Kaj botruje dejstvu, da so ljudje, ki se znajdejo v podobnih okoliščinah, različno zaupljivi do časa in prihodnosti? Kako posamezniki in družbe v »kriznih« časih razumejo lastno vlogo v širših miselnih, gospodarskih in političnih procesih? Kako zamišljajo alternativne družbene razmere? Na kakšne načine mislijo, ustvarjajo in vplivajo na svoje osebne in kolektivne prihodnosti?

Sodelujoči na simpoziju so antropološko odgovarjali na zastavljena vprašanja ter premišljali različne pomene, ki jih prikličejo prakse pričakovanja, upanja in (ne)zaupanja do prihodnosti.

Predavatelji so osvetlili raznolika razumevanja časa in časovnosti z etnografskimi primeri iz Albanije, Slovenije, Srbije kot tudi iz Mongolije, Papue Nove Gvineje, Bosne in Hercegovine, Amazonije in Indije:

Rebecca Empson (UCL, London)

Borut Telban (ZRC SAZU)

Nina Vodopivec (Inštitut za novejšo zgodovino)

Safet HadžiMuhamedović (SOAS, London)

Nataša Gregorič Bon (ZRC SAZU)

Pirjo Kristiina Virtanen (University of Helsinki)

Miha Kozorog (FF, Univerza v Ljubljani in ZRC SAZU)

Ana Jelnikar (ZRC SAZU)

Nicholas Lackenby (University of Cambridge)

in Maja Petrović-Šteger (ZRC SAZU)

Predavanja in pogovori so potekali v angleškem jeziku in so dostopni na naslednji povezavi https://www.youtube.com/playlist?list=PLjVKlTCVnkiagOGs0ToXqElq1iQGcINvz . Dogodek je bil odprt za javnost in dobro obiskan.

 

 

 


Raziskovalni projekt

Ključne besede
Slovenija
Albanija
Srbija
materialne in emocionalne strategije načrtovanja
kreativnost in vizionarske prakse
diskurzi kriznega
družbeno podjetništvo
zamišljanje bodočnosti
pričakovanja