Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Misliti bodočnost: primerjalna antropološka študija pričakovanj v jugovzhodni Evropi (ARRS J6 - 7480)
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. januar 2016–31. december 2018
Opis

Kako mislimo prihodnost v negotovih časih? Kako upravljamo s tistim, česar še ni? Kakšna pričakovanja do prihodnosti imajo tisti, ki svojo sedanjost razumejo predvsem znotraj diskurzov tveganja in nezanesljivosti?

Antropološka primerjalna študija dokumentira in preučuje različne diskurzivne strategije ter materialne in afektivne prakse, s pomočjo katerih ljudje v Srbiji, Albaniji in Sloveniji razmišljajo in načrtujejo svojo prihodnost. Raziskavo še posebej zanima, kako čustvujejo, razumejo svet in h katerim strategijam se zatekajo tisti, ki si še posebej prizadevajo aktivno vplivati na lastne in družbene scenarije bodočnosti. Specifičen cilj raziskave je zato preučiti, kako bodočnost zamišljajo in kako z njo upravljajo t.i. družbeni podjetniki. V kontekstu projekta družbene podjetnike definiramo kot kreativne stratege, ki se do prihodnosti ne izrekajo le skozi ponujanje določenih tržnih produktov, marveč osmišljajo alternativne načine za strukturno spreminjanje družbenih, okoljskih in političnih pogojev. Raziskava želi razumeti, na kakšen način tovrstne družbeno-podjetniške iniciative sooblikujejo nove oblike družbenosti in subjektivnosti. Prispevati želi k globljemu vpogledu v sodobno razumevanje predstav pričakovanja, upanja, neuspeha, dvoma – saj vse te modalnosti igrajo veliko vlogo pri načrtovanju prihodnosti.

Projektna skupina se sestoji iz vodje raziskovalnega projekta, treh raziskovalcev in dveh raziskovalnih svetovalcev, ki so v različnih kapacitetah zaposleni na projektu za dobo 36 mesecev. Vsi raziskovalci imajo dolgoletne izkušnje, priznano ekspertizo ter zavidljivo bibliografijo objav. Vsi tekoče govorijo delovne jezike (albanski, srbski in slovenski jezik) ter imajo vzpostavljena dinamična in kolaborativna raziskovalna omrežja oz. dostop do različnih podjetniških iniciativ in posameznikov.

 

Izbrane publikacije:

  • PETROVIĆ-ŠTEGER, Maja. 2016. Understanding self-care : passing and healing contemporary Serbia. In : Materialities of passing : explorations in transformation, transition and transience, (Studies in death, materiality and the origin of time). Eds. Bjerregraard, P. et al. Routledge: London; New York. 2016, str. 113-129. [COBISS.SI-ID 40241197]
  • KOZOROG, Miha. 2016. Triggering movement in places of belonging: Jazz festival organizers as locals-cosmopolitans in a small Slovenian town. In : Moving places : relations, return, and belonging, (EASA series, 29).Eds. Gregorič, N. and J. Repič. Bergahahn:  New York; Oxford. 105-125. [COBISS.SI-ID 62790242]
  • VODOPIVEC, Nina. 2016. Postsocialistična tranzicija v antropološki perspektivi. V: Regionalni vidiki tranzicije, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 16). Ur. Lorenčič, A.; Oset, Ž. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 33-48. [COBISS.SI-ID 3701876]

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Ključne besede

pričakovanja • zamišljanje bodočnosti • družbeno podjetništvo • diskurzi kriznega • kreativnost in vizionarske prakse • materialne in emocionalne strategije načrtovanja • Srbija • Albanija • Slovenija