Skip to main content

Orodjarna za vizualizacijo reliefa RVT (Relief Visualization Toolbox)

Osnovni Podatki

Opis

Relief Visualization Toolbox

Orodjarna za vizualizacijo reliefa RVT (Relief Visualization Toolbox) na uporabniku prijazen način omogoča nazorno, inovativno in večplastno predstavitev reliefa. Vsebuje večino poznanih orodij za vizualizacijo. Uporabna je v vseh sferah, ki tako ali drugače delajo z reliefom, npr. v geografiji, geomorfologiji, kartografiji, hidrologiji, glaciologiji, gozdarstvu, speleologiji, arheologiji in upravljanju z naravnimi nesrečami.

Orodjarna RVT je podrobno predstavljena na spletni strani v angleškem jeziku.


Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni projekt

Ključne besede
sky-view factor
diffuse illumination
hill-shading
lidar
toolbox
high resolution DEM
terrain visualization