dr. Nejc Čož

asistent z doktoratom, univ. dipl. inž. gradbeništva+386 1 4706 530

nejc.coz@zrc-sazu.si
Dr. Nejc Čož je leta 2019 doktoriral iz okoljskega inženirstva na univerzi v Cardiffu v Veliki Britaniji. V okviru doktorata je raziskoval hidrodinamične modele elektrarn na plimovanje ter preučeval vplive njihovega delovanja na okolje. Pred tem je leta 2013 diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, kjer je na hidrotehnični smeri raziskoval posledice poplav v primeru porušitve akumulacijskih pregrad v Sloveniji. Leta 2017 je kot gostujoči raziskovalec svoje znanje izpopolnjeval na Univerzi Tsinghua v Pekingu na Kitajskem, kjer je štiri mesece gostoval v tamkajšnjem hidravličnem laboratoriju. Njegovo področje raziskovanja obsega vodarstvo, hidrodinamično modeliranje, numerično modeliranje in digitalno obdelavo podatkov (Python).

Na Oddelku za daljinsko zaznavanje je zaposlen od leta 2019, kjer je svojim dosedanjim izkušnjam dodal tudi delo z geoprostorskimi podatki in orodij. Med letoma 2019 in 2021 je sodeloval pri razvoju Servisa za samodejno ortorektifikacijo visokoločljivih posnetkov (ESA OrthoVHR); projektu Opazovanje suše v visoki ločljivosti (ARRS HD Suša); projektu AiTLAS: Umetna inteligenca za opazovanje Zemlje (ESA AiTLAS); in projektu Prilagojene informacijske storitve na osnovi tehnologije opazovanja Zemlje 2 (CEOIS 2). Kot raziskovalca ga najbolj zanima vloga vode v okolju, predvsem na področjih hidroenergije, upravljanja z vodnimi viri in poplav.

Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2013

Doctor of Philosophy, Cardiff University, School of Engineering, 2019

Raziskovalna področja
Daljinsko zaznavanje T181

Ključne besede
trajnostni razvoj
hidrologija
vodni viri
daljinsko zaznavanjem