asistent, univ. dipl. inž. gradbeništva

Telefon:
+386 (0)1 4706 530
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Nejc Čož je leta 2013 diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo z nalogo, ki se je ukvarjala z oceno posledic poplav v primeru porušitve akumulacijskih pregrad. Akademsko pot je nadaljeval na univerzi v Cardiffu v Veliki Britaniji, kjer je leta 2019 zaključil doktorski študij iz področja okoljskega inženirstva na temo obnovljivih virov energije in njihovih vplivov na okolje. Na Oddelku za daljinsko zaznavanje je zaposlen od leta 2019, kjer sodeluje na projektu razvoja servisa za samodejno ortorektifikacijo visokoločljivih optičnih satelitskih posnetkov. Kot raziskovalca ga najbolj zanima vloga vode v okolju, predvsem na področjih hidroenergije, upravljanja z vodnimi viri in poplav.

Izbrane publikacije
  • ČOŽ, Nejc, AHMADIAN, Reza and FALCONER, Roger A. Implementation of a Full Momentum Conservative Approach in Modelling Flow Through Tidal Structures. Water [online]. 14 September 2019. Vol. 11, no. 9, p. 1917. doi:10.3390/w11091917.
  • ČOŽ, Nejc, AHMADIAN, Reza and FALCONER, Roger A. Modelling the Impacts of Tidal Range Energy Structures in the Severn Estuary and Bristol Channel, UK. Proceedings of the 37th IAHR World Congress. Kuala Lumpur: International Association for Hydro-Environment Engineering and Research. 2017. p. 3554–3562.
  • ČOŽ, Nejc, AHMADIAN, Reza and FALCONER, Roger A. High Resolution 3D Modelling of the Swansea Bay Tidal Lagoon. Proceedings of the 10th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection. Bled: University of Maribor Press, 2017. p. 45–55. doi:10.18690/978-961-286-055-4.5.
Izbrani projekti

Servis za samodejno ortorektifikacijo visokoločljivih optičnih satelitskih posnetkov (raziskovalni projekt • 17. junij 201916. junij 2020)

Življenjepis

Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2013

Doctor of Philosophy, Cardiff University, School of Engineering, 2019

Raziskovalna področja

Daljinsko zaznavanje T181 

Ključne besede

daljinsko zaznavanjem • vodni viri • hidrologija • trajnostni razvoj