Vizualizacija s pomočjo deleža vidnega neba (ang. Sky-View Factor)

raziskava
Osnovni Podatki

Opis

Primer analize z uporabo deleža vidnega neba (ang. Sky-View Factor oz. SVF) je podan spodaj. Predstavitev celotne raziskave pa je samo v angleškem jeziku.

Čeprav razgibanost relifa ustrezno prikažemo že s klasičnim senčenjem (a), lahko razpoznavnost reliefnih oblik in pojavov zelo izboljšamo z uporabo SVF (b), ali s kombinacijo obeh metod (c). Kombinacija obeh je posebno primerna za kartografijo. Primer na sliki: Grand Canyon, Arizona, ZDA. Vir podatkov: USGS (1” NED). SVF je bil izračunan v šestnajstih smereh in v radiju 300 m.


Ključne besede
delež vidnega neba
difuzna osvetljenost
senčenje