Skip to main content

Razpisano mesto za mladega raziskovalca

Published on: June 4, 2021

Razpisano mesto za mladega raziskovalca (m/ž) na področju geoinformatike

Želiš nadaljevati študij, se usposabljati v tujini, vključevati v mednarodne projekte in postati del prebojne raziskovalne skupine na področju opazovanja Zemlje in geoinformatike?

Za vse, ki vas zanima opazovanje Zemlje in geoinformatika ter bi želeli sodelovati v izzivih na področjih okolja in razvoja prostora, upravljanja z naravnimi viri, pri razvoju pametnih mest in vasi ipd. ter pri tem uporabljati najnovejšo geoinformacijsko tehnologijo – na voljo je mesto za mladega raziskovalca / mlado raziskovalko. Izkoristi priložnost in se prijavi na mesto za MR!

Področje in tematika usposabljanja: Globoko učenje za prepoznavanje pokrajinskih elementov

Mladi raziskovalec/-ka se bo usposabljal/-a pod mentorstvom doc. dr. Žige Kokalja v okviru raziskovalnega programa P2-0406 Opazovanje Zemlje in geoinformatika, ki ga vodi prof. dr. Krištof Oštir.

Področje raziskovanja je strojno učenje s konvolucijskimi nevronskimi mrežami za zaznavanje pokrajinskih elementov na podatkih daljinskega zaznavanja. Disertacija bo usmerjena v gradnjo podatkovne zbirke učnih vzorcev, pridobivanje satelitskih posnetkov in podatkov zajetih z drugimi platformami (npr. aeroposnetki, podatki aerolaserskega skeniranja, podatki UAV) in razvoj metode, ki bo na teh podatkih uspešno prepoznavala izbrane pokrajinske elemente (npr. mejice, zaraščanje, posamezna drevesa in grmi, skupine dreves in grmov, grbinasti travniki, vrtače, suhozidi, kali, mlake, obvodna vegetacija, balvani, skalni osamelci…).

Predviden je vpis na doktorski študij grajeno okolje, smer geodezija, računalništvo in informatika, geografija ali varstvo okolja. v okviru usposabljanja je predviden semester študija na področju geoinformacijskih znanosti v tujini.

Pogoji

Magistrska izobrazba na področju (geo)informacijskih ali širše tehničnih in naravoslovnih znanosti (geodezija in geoinformatika, računalništvo in informatika, elektrotehnika, fizika, matematika, geografija...).

Splošni pogoji za mesto mladega raziskovalca.

Želena znanja

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami z obdelavo satelitskih posnetkov ali slik na splošno, strojnim učenjem, analizo prostorskih podatkov, znanjem programiranja, še posebej v jeziku Python, ter poznavanjem obdelave masovnih podatkov.

Rok za prijavo je 29. 6. 2021 do 14.00, ne glede na način pošiljanja. Spletna stran razpisa.

Poleg vseh zahtevanih dokumentov priložite tudi motivacijsko pismo zakaj se želite raziskovalno udejstvovati na področju opazovanja Zemlje in geoinformatike.

Več informacij: doc. dr. Žiga Kokalj
e-naslov: ziga.kokalj(at)zrc-sazu.si