Skip to main content
dr. Tomi Bartole

nekdanji sodelavecnekdanji sodelavec/Opomba: Podatki niso posodobljeni/

Tomi Bartole opravlja svojo terensko raziskavo med arafundijsko govorečimi Awimci v provinci Vzhodni Sepik na Papui Novi Gvineji. Prvo terensko delo je Bartole opravljal 12 mesecev med letoma 2013/14, sedaj pa se že pripravlja na novo terensko delo v letu 2019. Njegov prvi raziskovalni projekt se dotika razmerja med tradicionalnimi obredi in krščanstvom ter načini kako ljudje s temi manipulirajo in jih redefinirajo v transakcijah kot predmete transakcij. Njegov poglavitni način preučevanja sestoji iz etnografskega dokumentiranja napetosti med tradicijo in krščanstvom pri opisu katere Bartole daje prednost haptičnim, tj. z dotikom povezanim, lokalnim kategorijam pred vizualnimi. Poleg tega, da slednjim Melanezijska etnografija tradicionalno posveča več poroznosti kakor pa prvim, Bartole razvija tezo, da haptične lokalne kategorije razkrivajo družbene realnosti, do katerih v vizualnem registru utemeljene epistemologije ne morejo poseči.

Drugi in trenutni raziskovalni projekt nadaljuje in razširja prvega ter se ukvarja z Melanezijskimi oblikami vladovanja, ki omogoča preizpraševati domene vednosti, moči in svobode v Melaneziji.

Poleg naštetih se Bartole ukvarja tudi z vprašanji jezika, ontologije, hrane, prava, tehnologije in materialnosti.

Nagrada Sutasoma/RAI Kraljevega antropološkega inštituta, 2016
  • BARTOLE, Tomi, 2019: The structure of the phonetical touch: unsettling the mastery of phonology over phonetics. V: KOMEL, Mirt (ur.). The language of touch: philosophical examinations in linguistics and haptic studies. London [etc.]: Bloomsbury Academic, str. 19-37.
  • BARTOLE, Tomi, 2018, "Sam odločaš koliko daš, za tvoje življenje gre”: alternativa avtohtonega ljudstva Robbinsonovem individuumu. Prispevek predstavljen na 12. konferenci Evropskega združenja za oceaniste, 7.–10. December, Cambridge, Velika Britanija.
  • BARTOLE, Tomi, 2018, Giving (up) a traditional problem-solving ritual: Materialisation of power and self-transformation amongst the people of Awim, East Sepik Province. Le Journal de la Société des Océanistes, Special Issue, Le Sepik : société et production matérielle, 146, 63–72.
  • –––––, 2017, V čem je trik ontološkega obrata? : Holbraad, fikcija in etnografija=What is the trick of the ontological turn? : Holbraad, fiction and ethnography. The Bulletin of the Slovene Ethnological Society 57(3/4), 22–26.
  • –––––, 2017, Verovanje in učinkovitost: materialnost praks zdravljenj binkoštne družbe v vasi Awim na Papui Novi Gvineji = Belief and efficacy: material aspects of the healing practices of the Pentecostal Ministry in the village of Awim, Papua New Guinea. The Bulletin of the Slovene Ethnological Society 57(1/2), 16–25.
  • –––––, 2012, The structure of embodiment and the overcoming of dualism: An analysis of Margaret Lockʼs paradigm of embodiment. Dialectical anthropology 36(1), 89–106.

Univerzitetni diplomirani politolog, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 2007

Magister znanosti, Podiplomska šola ZRC SAZU Univerze v Novi Gorici, 2010

Doktor znanosti, Šola filozofskih, antropoloških in filmskih študijah Univerze v mestu St Andrews, 2017

Ključne besede
socialna in kulturna antropologija • tradicija • krščanstvo • obredi • vladovanje • dotik • Papua Nova Gvineja • Melanezija