Vladovanje v Pacifiku: Sepiško binkoštno gibanje kot pacifiška oblika množične demokracije, Papua Nova Gvineja

research project
Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Dr. Tomi Bartole
 • Naslov v izvirniku

  Vladovanje v Pacifiku: Sepiško binkoštno gibanje kot pacifiška oblika množične demokracije, Papua Nova Gvineja

 • Trajanje

  od 01. avgust 2018 do 31. julij 2020
 • Vodilni partner

  ZRC SAZU

 • Vodja projekta

  dr. Tomi Bartole

 • Finančni vir

  Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Opis

Vse od konca 80. let 20. stoletja so si Organizacija združenih narodov, Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad v okviru ideje in prakse vladovanja (governance) prizadevali za širjenje demokracije, gospodarske pravičnosti in trajnostnega razvoja. V pacifiški regiji se je sodobni pomen vladovanja uveljavil hkrati z zunanjimi politikami nepacifiških držav, ki so si prizadevale za modernizacijo in razvoj Pacifiške regije; te politike so se zaradi intenzivnih pritiskov po izboljšanju »njihovega vladovanja« pojavile nedavno. Za domnevno neuspešno vladovanje v Pacifiku so bili opredeljeni trije vzroki: 1) manko 'množične demokracije'; 2)  težnja avtohtonih tradicionalnih sil po udomačitvi (moderne) države; 3) neizpolnitev »primanjkljaja političnih vodij«. Predlagana raziskava bo antropološko obravnavala opisane tri razloge slabega vladovanja v Pacifiku. Odstopanje od zamišljene evolucije vladovanja poudarja predvsem »manjkajoči« element: množično demokracijo. Ta domneva je nekatere znanstvenike vodila v logično in metodološko zagato: vzrok za slabo vladovanje raje kot v dejanskih družbenih razmerah se išče v odsotnosti (množične demokracije); ker množične demokracije ni, te ni mogoče preučevati. V letu 2014 je binkoštna Družba iz province Vzhodni Sepiki v Papui Novi Gvineji opravila ritual zdravljenja v Narodnem parlamentu z namenon, da prežene zle duhove – povzročitelje korupcije na osebni in institucionalni ravni, ki so ovirali državno funkcionalnost. Nenaključno je izvedba rituala sovpadla s krizo legitimnosti Parlamenta. V devetih mesecih terenskega dela bom opravil večprizoriščno etnografijo zgoraj omenjene binkoštne Družbe h kateri bom analitično pristopil kot pacifiški obliki množične demokracije z namenom odkrivanja razmerij, ki delujejo na drugačen način kakor to trenutne politične teorije dovoljujejo. Namen raziskave je tako povzdigniti binkoštne Družbe iz statusa verskih pojavov, ki zakrivajo človeško ustvarjalnost in svobodo, do statusa resničnih političnih sil, ki zajemajo človeški, božanski in duhovni vidik pacifiških ljudstev.


Faze projekta

Faze projekta bodo sledile spodaj navedenim delovnim sklopom. Odebeljen tekst nakazuje sklop, ki se trenutno izvaja:

Prvi delovni sklop: Splošna priprava projekta in priprava na terensko delo

Drugi delovni sklop: Večprizoriščno terensko delo v v vaseh Awim, Yimas, Imboin, Warlamas, Yamandim in Meska na Papui Novi Gvineji

Tretji delovni sklop: Analiza in diseminacija


Ključne besede
vladovanje • krščanstvo • množična demokracija • ritual • Papua Nova Gvineja • Pacifik