Doc. dr. Liza Debevec

univ. dipl. sociologinja kulture, univ. dipl. kulturna antropologinja in etnologinja, znanstvena sodelavka01 4706 491

liza.debevec@zrc-sazu.si
Liza Debevec je socialna antropologinja, ki raziskuje urbano Afriko, s povdarkom na Burkina Fasu. V doktorski raziskavi z naslovom Through the food lens: the politics of everyday life in urban Burkina Faso se je posvetila različnim aspektom vsakdanjega življenja v revnejših četrtih Bobo Diulasso, drugega največjega mesta v Burkina Fasu. V podoktorskem projektu se je ukvarjala s vprašanjem vloge religije v vsakdanjem življenju, s povdarkom na osebnih zgodbah, študijah posameznika, vezanih na ideale in realnost urbanega afriškega vsakdana. Je prva slovenska antropologinja, ki je opravljala terensko delo v Afriki in od leta 2000 dalje je opravila več kot 36 mesecev terenskega dela (predvsem v Burkina Fasu, kratek čas pa tudi v Slonokoščeni obali in Etiopiji). V šolskem letu 2010/11 in 2011/12 kot gostujoča docentka predava v Etiopiji, na Univerzi v Adis Abebi

  • SCHIELKE, Samuli (ur.), DEBEVEC, Liza (ur.), (2012) Ordinary lives and grand schemes: An anthropology of everyday religion. Oxford and New York: Berghahn books.
  • DEBEVEC, Liza, (2012), Postponing piety - everyday Islam in urban Burkina Faso. V: SCHIELKE, Samuli (ur.), DEBEVEC, Liza (ur.), Ordinary lives and grand schemes: An anthropology of everyday religion, Oxford and New York: Berghahn books, str. 33-47.
  • –––––, 2012, Women and Islam in urban Burkina Faso: piety between definitions and interpretation. V: AGWUELE, Augustine (ur.), Development, Modernism and Modernity in Africa. New York and London: Routledge, 230-241.
  • –––––, 2010, Kontinuiteta in spremembe v praznični prehrani pri muslimanih v urbanem Burkina Fasu, Dve domovini 31(1): 37-49. 
  • –––––, 2007, Religious practices: ablution purification, prayer, fasting, and piety, West Africa. V: JOSEPH, Suad (ur.), NAJMABADI, Afsaneh (ur.), Encyclopedia of women & Islamic cultures, Leiden; Boston, Mass.: Brill,  5, 280-281.
     
Islam v Burkina Fasu (podoktorski_raziskovalni • 01. januar 2005 - 31. december 2007)
Antropološke in prostorske raziskave (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)

Univerzitetna diplomirana sociologinja kulture, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 1999
Univerzitetna diplomirana kulturna antropologinja in etnologinja, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 1999
Doktorica znanosti, Univerza St. Andrews (Škotska), 2005
 

Ključne besede
Etiopija
Burkina Faso
Afrika
Islam
identiteta
spol
prehrana
urbana antropologija
socialna antropologija