Islam v Burkina Fasu

podoktorski raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Doc. dr. Liza Debevec
 • Naslov v izvirniku

  Nove oblike religioznih praks v urbanem Burkina Fasu, s poudarkom na islamu

 • Trajanje

  od 01. januar 2005 do 31. december 2007
 • Finančni vir

  Agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)
Opis

Namen projekta je preučiti fenomen novih religioznih praks v luči lokalnih konceptov blagoslova, sreče, upanja in poti do družbeno–ekonomskega uspeha posameznika. Osnovno raziskovalno območje je jugozahod zahodnoafriške države Burkina Faso, predvsem drugo največje mesto v državi, Bobo–Dioulasso, ki predstavlja stičišče različnih kultur, jezikov in religij. Ker je prebivalstvo pretežno muslimanske veroizpovedi, je pri študiju poudarek na muslimanski populaciji, vendar za preverjanje verodostojnosti zbranega gradiva in tudi za vprašanja in odgovore o univerzalnosti človeške izkušnje služi tudi krščanska skupnost v mestu. Po natančnem pregledu literature, ki je bil opravljen v letu 2005, je bil v letu 2006 opravljen glavni del terenske raziskave, ki pa se bo delno nadaljevala še v letu 2007. Poleg osnovnega raziskovanja s pomočjo metode opazovanja z udeležbo, je bilo opravljeno tudi več intervjujev s ključnimi informatorji. Na podlagi do sedaj zbranega gradiva ugotavljamo močno prisotnost in vpliv afriških kulturnih praks na razumevanje in prakticiranje islama v urbanem Burkina Fasu, kar je tudi najverjetnejši razlog za uspešno sobivanje muslimanske in krščanske skupnosti v tem delu Afrike. Nekatere preliminarne ugotovitve so bile predstavljene na mednarodnih konferencah in v obliki znanstvenih objav.