Skip to main content
dr. Klemen Zakšek

nekdanji sodelavecnekdanji sodelavec/Opomba: Podatki niso posodobljeni/

Klemen Zakšek je diplomiral in doktoriral iz geodezije na univerzi v Ljubljani. Deloval je na ZRC SAZU in na Inštitutu za geofiziko Univerze v Hamburgu, kjer je med drugim tudi predaval GIS. Trenutno je zaposlen na Centru za telematiko v Würzburgu. Njegove raziskave obsegajo analize člasovnih vrst opazovanih temperatur zraka in površja z različnimi senzorji, topografske popravke satelitskih podatkov, določanje višine oblakov s sateliti in opazovanje toplotnih anomalij na ognjenikih. Aktiven je v interdisciplinarnih študijah, kar je razvidno v njegovih objavah na področju geodezije, arheologije, meterologije in vulkanologije. Je (so)avtor 25 objav indeksiranih v Web of Scinece (WoS), kjer je v zadnjih 10 letih prejel 280 citatov. Je recenzent pri različnih znastvenih revijah s področja daljinskega zaznavanja, meteorologije, geofizike in GISov (Publons navaja več kot 80 recenzij za več kot 30 znanstvenih revij).

Sodeloval je pri več projektih, izbrani so:

ZAKŠEK, Klemen – OŠTIR, Krištof, 2012, Downscaling land surface temperature for urban heat island diurnal cycle analysis. Remote sensing of environment, ISSN 0034-4257. [Print ed.], vol. 117, str. 114-124, ilustr.

ZAKŠEK, Klemen – OŠTIR, Krištof – KOKALJ, Žiga, 2011, Sky-view factor as a relief visualization technique. Remote sens. 3 (2): 398-415.

ZAKŠEK, Klemen – HORT, M. – ZALETELJ, Janez, – LANGMANN, B., 2013, Monitoring volcanic ash cloud top height through simultaneous retrieval of optical data from polar orbiting and geostationary satellites. Atmos. Chem. Phys., 13, 2589-2606, doi:10.5194/acp-13-2589-2013.

LANGMANN, B. – ZAKŠEK, K. – HORT, M., – DUGGEN, S., 2010, Volcanic ash as fertiliser for the surface ocean. Atmos. Chem. Phys., 10, 3891-3899, doi:10.5194/acp-10-3891-2010.

ZAKŠEK, Klemen – SCHROEDTER-HOMSCHEIDT, Marion, 2009, Parameterization of air temperature in high temporal and spatial resolution from a combination of the SEVIRI and MODIS instruments. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing Volume 64, Issue 4, 2009, str. 414–421.


 

Center odličnosti Vesolje-SI (center odličnosti • 18. marec 2010 - 31. december 2018)

Univerzitetni diplomirani inženir geodezije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2002

Doktor znanosti, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, 2007

Raziskovalna področja
Geodezija P515

Ključne besede
toplotne anomalije
fotogrametrija
obdelava satelitskih posnetkov
daljinsko zaznavanje