Arheološko rekognosciranje na jugovzhodu mehiške zvezne države Campeche

Opis


Candzibaantún, glavni kompleks; A. Baker Pedroza, A. Flores Esquivel in I. Šprajc ob najdbi najdišča leta 2005.

V enajstih sezonah terenskih pregledov, opravljenih v arheološko malo znanem centralnem delu polotoka Yucatana, torej v osrčju ozemlja, ki so ga nekoč poseljevali Maji, smo registrirali vrsto prej neznanih arheoloških najdišč, med njimi tudi večje centre z obsežnimi arhitektonskimi kompleksi, skulpturami in hieroglifskimi napisi, ki vsebujejo pomembne podatke o regionalni politični zgodovini.


Rezultati

Poročila o posameznih sezonah terenskih pregledov so za leta 1996, 1998 in 2007 objavljena v obliki PDF (glej desni panel), za leti 2001 in 2002 pa v obliki spletnih poročil (glej spodaj). Povzetki raziskav so javno dostopni na spletni predstavitvi, ki vključuje tudi obsežno zbirko slikovnega gradiva (interaktivna karta pa do nadaljnjega ne deluje).