Title:
Sončna energija v Sloveniji
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

TERMINOLOŠKA POJASNILA

TEORETIČNE OSNOVE

Uvod

Sončna energija na vrhu ozračja

Vpliv ozračja na oslabitev sončne energije

Modeli za računanje sončne energije

IZMERJENI GLOBALNI IN DIFUZNI OBSEV ZA SLOVENIJO

Meritve globalne in difuzne osončenosti oz. sončnega obseva

Globalni obsev, ocenjen na osnovi trajanja sončnega obsevanja

MODELI ZA SONČNI OBSEV

Testiranje in uporaba modela Meteonorm

Prostorska interpolacija dekadnih povprečij dnevnega direktnega in difuznega obseva

Izračun kvaziglobalnega obseva

REZULTATI

Prostorska porazdelitev mesečnih globalnih obsevov vodoravne površine in kvaziglobalnih obsevov tal v Sloveniji

Letni globalni in kvaziglobalni obsev

Globalni obsev v posameznih letnih časih

Najugodnejša orientacija ploskve za največji možni izkoristek sončnega obseva

PRIMERJAVA Z REZULTATI DRUGIH ŠTUDIJ IN SKLEPI

VIRI IN LITERATURA

POVZETEK

SOLAR ENERGY IN SLOVENIA (Extenden abstract)

PRILOGE

PRILOGA I – PREGLEDNICE GLOBALNEGA OBSEVA

PRILOGA II – PRETVORBE MED ENOTAMI

Publishing House

Založba ZRC

Co-publishers

Biotehniška fakulteta UL; Fakulteta za matematiko in fiziko UL

ISBN

978-961-254-002-9

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 136 pages

Price

not for sale