Title:
Sončna energija v Sloveniji
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Publikacija prinaša izmerjene in z modeli izračunane podatke o količini prejete sončne energije vodoravnih in različno nagnjenih ter različno orientiranih tal v Sloveniji, v obliki preglednic, diagramov in geografsko referenciranih kart. Ti podatki so zanimivi za morebitno aktivno izrabo tega naravnega energijskega vira (npr. s sončnimi kolektorji ali s fotovoltaičnimi napravami), pa tudi kot informacija o potencialu te energije, ki jo narava ali pa ljudje izrabljamo pasivno (npr. preko prirasta biomase, ali preko umeščanja naselij, vinogradov ali sadovnjakov v bolj ali manj prisojne lege).

Table of content

TERMINOLOŠKA POJASNILA

TEORETIČNE OSNOVE

Uvod

Sončna energija na vrhu ozračja

Vpliv ozračja na oslabitev sončne energije

Modeli za računanje sončne energije

IZMERJENI GLOBALNI IN DIFUZNI OBSEV ZA SLOVENIJO

Meritve globalne in difuzne osončenosti oz. sončnega obseva

Globalni obsev, ocenjen na osnovi trajanja sončnega obsevanja

MODELI ZA SONČNI OBSEV

Testiranje in uporaba modela Meteonorm

Prostorska interpolacija dekadnih povprečij dnevnega direktnega in difuznega obseva

Izračun kvaziglobalnega obseva

REZULTATI

Prostorska porazdelitev mesečnih globalnih obsevov vodoravne površine in kvaziglobalnih obsevov tal v Sloveniji

Letni globalni in kvaziglobalni obsev

Globalni obsev v posameznih letnih časih

Najugodnejša orientacija ploskve za največji možni izkoristek sončnega obseva

PRIMERJAVA Z REZULTATI DRUGIH ŠTUDIJ IN SKLEPI

VIRI IN LITERATURA

POVZETEK

SOLAR ENERGY IN SLOVENIA (Extenden abstract)

PRILOGE

PRILOGA I – PREGLEDNICE GLOBALNEGA OBSEVA

PRILOGA II – PRETVORBE MED ENOTAMI

Publishing House

Založba ZRC

Co-publishers

Fakulteta za matematiko in fiziko UL; Biotehniška fakulteta UL

ISBN

978-961-254-002-9

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 136 pages

Price

not for sale