Title:
Reconocimiento arqueológico en el sureste del estado de Campeche, México. Temporada 2007
Authors:
Year:
Compilation:
Prostor, kraj, čas 4
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga opisuje rezultate sedme sezone arheološkega rekognosciranja na jugovzhodu mehiške zvezne države Campeche. Terenski pregledi so bili opravljeni leta 2007 v južnem delu neposeljene Calakmulske biosfere. Površinska keramika in posebnosti arhitekture potrjujejo poselitev od srednje predklasične do zaključne klasične dobe, ugotovljeno že med predhodnimi terenskimi raziskavami, razkrivajo pa tudi povezave s sosednjimi območji. Registrirana najdišča so ostanki naselij, ki ustrezajo različnim hierarhičnim razredom. O družbenopolitičnem pomenu nekaterih urbanih središč pričajo monumentalne ceremonialne in upravne stavbe, pa tudi stele in drugi kamniti spomeniki. Podatki, doslej zbrani na jugovzhodu Campecheja, razkrivajo gostoto in raznovrstnost arheoloških ostankov in pomembno prispevajo k razumevanju družbene organizacije, politične geografije in splošnega kulturnega razvoja Majev v osrednjih nižavjih.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-673-1

Specifications

internet publication • pdf • 155 pages