Skip to main content
Reconocimiento arqueológico en el sureste del estado de Campeche, México. Temporada 2007.


Avtorji: Saša Čaval, Atasta Flores Esquivel, María Isabel García López, Ivan Šprajc
Leto: 2014


Knjiga opisuje rezultate sedme sezone arheološkega rekognosciranja na jugovzhodu mehiške zvezne države Campeche. Terenski pregledi so bili opravljeni leta 2007 v južnem delu neposeljene Calakmulske biosfere. Površinska keramika in posebnosti arhitekture potrjujejo poselitev od srednje predklasične do zaključne klasične dobe, ugotovljeno že med predhodnimi terenskimi raziskavami, razkrivajo pa tudi povezave s sosednjimi območji. Registrirana najdišča so ostanki naselij, ki ustrezajo različnim hierarhičnim razredom. O družbenopolitičnem pomenu nekaterih urbanih središč pričajo monumentalne ceremonialne in upravne stavbe, pa tudi stele in drugi kamniti spomeniki. Podatki, doslej zbrani na jugovzhodu Campecheja, razkrivajo gostoto in raznovrstnost arheoloških ostankov in pomembno prispevajo k razumevanju družbene organizacije, politične geografije in splošnega kulturnega razvoja Majev v osrednjih nižavjih.

El libro presenta los resultados de la séptima temporada del reconocimiento arqueológico en el sureste del estado de Campeche, México, realizada en 2007 en el sector sur de la Reserva de la Biósfera de Calakmul. La cerámica de superficie y las características de la arquitectura corroboran la ocupación del área desde el Preclásico Medio hasta el Clásico Terminal, establecida con base en las prospecciones anteriores, y reflejan sus relaciones con regiones circunvecinas. Los sitios registrados representan restos de asentamientos de diferentes rangos jerárquicos. La importancia sociopolítica de algunos centros urbanos es indicada por su arquitectura cívica y ceremonial, así como por estelas y otros monumentos esculpidos. La información acumulada hasta el momento en el sureste de Campeche, además de revelar la densidad y la diversidad de los vestigios arqueológicos, contribuye de manera sustancial a la comprensión de la organización social, la geografía política y los procesos de desarrollo cultural de los mayas en las tierras bajas centrales.Ključne besede
arheološka izkopavanja
arheološka najdišča
Jukatan
kulturna zgodovina
Maji
Mehika
Mezoamerika
staroameriške kulture
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR