Title:
Geoprostorska podpora obrambnemu sistemu Republike Slovenije
Edited by:
Year:
Science(s):
Language(s):

Publishing House

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje

Co-publisher

Geodetski inštitut Slovenije

ISBN

978-961-92644-7-8

Specifications

paperback • 18,2 x 26 cm • 296 pages • ilustrirano

Price

not for sale