Geoprostorska podpora obrambnemu sistemu Republike Slovenije

Uredila: Ana Kokalj, Boris Kovič
Leto: 2012


V prispevku je podan kratek pregled vzpostavitve kartografskega sistema za potrebe Ministrstva za obrambo RS. Razvoj vojaškega kartografskega sistema poteka hkrati z razvojem državnega (civilnega) kartografskega sistema, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, ob upoštevanju potreb Slovenske vojske, usmeritev in standardov Nata. Predstavljene so serije vojaških kart po posameznih merilih ter opisane njihove značilnosti. Opisana je problematika vzdrževanja in obnove kart, tiska ter hranjenja kartografskega gradiva. Izpostavljena je pomembnost priprave strategije razvoja slovenske vojaške kartografije, ki je načrtovana v okviru ciljnih raziskovalnih programov. Predstavljena je tudi umeščenost geoprostorske dejavnosti na Ministrstvu za obrambo ter sodelovanje z zunanjimi institucijami na razvojnem in operativnem področju.

Ključne besede
geografski informacijski sistemi
informacijski sistemi
kartografija
slovenska vojska
topografija
vojaška geografija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR