Title:
Dobri muslimani, moderni državljani. Islamski preporod med Huiji na severozahodu Kitajske
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Skozi antropološko raziskavo islamskega preporoda med Huiji, kitajsko govorečo etnoreligiozno manjšino, knjiga obravnava hegemonične in alternativne modele modernosti v današnji Kitajski. Osredotočujoč se na formalne in neformalne oblike izobraževanja mladih v revnih predelih kitajskega severozahoda, ki v različni meri združujejo verske in ne-verske vsebine, delo preučuje vpliv kitajskih projektov izgradnje moderne nacionalne države ter krepitve verskih in gospodarskih stikov z državami z večinskim muslimanskim prebivalstvom na (samo)percepcije Huijev kot neločljivega dela kitajske nacije po eni in članov globalne umme po drugi strani. Etnografska študija verskega življenja v univerzitetnem kampusu razkriva, kako mladi Huiji prevprašujejo in kujejo svoje identitete kot moderni, izobraženi kitajski državljani ter hkrati pobožni, krepostni muslimani. Z intimnim prikazom načinov, kako se globalne transformacije odražajo v izkušnjah ljudi na obrobjih Kitajske in islamskega sveta, knjiga prispeva k naraščujoči literaturi o sodobni kitajski in muslimanski religioznosti.

This book ('Good Muslims, Modern Citizens: Hui Islamic Revival in Northwest China') explores the hegemonic models of modernity and their alternatives in contemporary China through an anthropological investigation of Islamic revival among Hui, a Chinese-speaking ethnoreligious minority. Examining a variety of formal and informal, religious and semi-religious education activities aimed at children and youth in the poor areas of Northwest China, where Hui communities are most numerous, it traces the impact of nation-building and state modernization policies as well as the intensification of religious and economic contacts with Muslim majority countries on the (self)perceptions of Hui as an inalienable part of the Chinese nation on the one hand and members of the global ummah on the other. The detailed ethnographic study of religious life on a university campus reveals how young Hui negotiate their desires and forge their identities as simultaneously modern, educated Chinese citizens and pious Muslims. With its intimate portrayal of how global transformations are expressed and experienced in the everyday life of people on the margins of China and Muslim world, this book contributes to the growing literature on contemporary Chinese and Muslim religiosities.

Table of content

Kazalo
Zaznamek glede zapisa kitajskih in drugih tujih besed ter lastnih imen ter psevdonimov
Zahvala
Predgovor
1 Po labirintih huijevskih etnoreligioznih identitet
2 Religija in projekt moderne Kitajske države
3 Topografija islamskega preporoda na severozahodu Kitajske
4 Religioznost huijevskih univerzitetnih študentov
5 Transformacijska moč znanja
6 Moderni Muslimani, lojalni državljani
Slovarček tujih izrazov

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-883-4

Specifications

paperback • 14,8 × 21 cm • 254 pages

Price

17,00 EUR (Regular)
14,00 EUR (Club)

E-publications

ISBN 978-961-254-884-1
(7 MB)