Dobri muslimani, moderni državljani. Islamski preporod med Huiji na severozahodu Kitajske

Avtorica: Maja Veselič
Leto: 2016


Skozi antropološko raziskavo islamskega preporoda med Huiji, kitajsko govorečo etnoreligiozno manjšino, knjiga obravnava hegemonične in alternativne modele modernosti v današnji Kitajski. Osredotočujoč se na formalne in neformalne oblike izobraževanja mladih v revnih predelih kitajskega severozahoda, ki v različni meri združujejo verske in ne-verske vsebine, delo preučuje vpliv kitajskih projektov izgradnje moderne nacionalne države ter krepitve verskih in gospodarskih stikov z državami z večinskim muslimanskim prebivalstvom na (samo)percepcije Huijev kot neločljivega dela kitajske nacije po eni in članov globalne umme po drugi strani. Etnografska študija verskega življenja v univerzitetnem kampusu razkriva, kako mladi Huiji prevprašujejo in kujejo svoje identitete kot moderni, izobraženi kitajski državljani ter hkrati pobožni, krepostni muslimani. Z intimnim prikazom načinov, kako se globalne transformacije odražajo v izkušnjah ljudi na obrobjih Kitajske in islamskega sveta, knjiga prispeva k naraščujoči literaturi o sodobni kitajski in muslimanski religioznosti.Kazalo vsebine

Kazalo
Zaznamek glede zapisa kitajskih in drugih tujih besed ter lastnih imen ter psevdonimov
Zahvala
Predgovor
1 Po labirintih huijevskih etnoreligioznih identitet
2 Religija in projekt moderne Kitajske države
3 Topografija islamskega preporoda na severozahodu Kitajske
4 Religioznost huijevskih univerzitetnih študentov
5 Transformacijska moč znanja
6 Moderni Muslimani, lojalni državljani
Slovarček tujih izrazov
Redna cena
17,00 €

Spletna cena
15,30 €


Ključne besede
Huiji
islam
Kitajska
manjšine
modernizacija
sociologija religije
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR